Kabler klarer voldsomme udsving i temperaturer

Kabler klarer voldsomme udsving i temperaturer

igus fordobler kabeltestområdet til ekstreme temperaturer, og garanterer drift ved selv ekstreme temperaturer på mellem -40 og + 60 grader

I forbindelse med udvidelsen af virksomhedens testlaboratorium har kabelproducenten og motion plastics-specialisten, igus opsat endnu en 40-fods container til at udføre kabeltests ved ekstreme temperaturer under virkelige forhold.

Dermed er  igus den eneste kabelproducent, som er i stand til at oplyse garanterede temperaturklasser for faste kabler, bevægelige kabler og også for kabler i energikæder.

Alene kontinuerlig bevægelse er en udfordring for kabler, men hvordan opfører kabler sig ved ekstreme temperaturer på -40 grader Celsius eller +60 grader Celsius?

Der findes faktisk internationale standarder for bevægelige kabler på markedet, men de giver ikke retvisende oplysninger om levetiden for bevægelige kabler ved lave eller høje temperaturer ved brug i energikæder.

Derfor har kabeleksperten igus afprøvet sine kabler i kontinuerlig bevægelse igennem ti år under disse forhold, og har nu opstillet endnu en prøvebænk.

- Som en del af udvidelsen af vores testlaboratorium til 2.750 kvadratmeter har vi købt endnu en 40-fods container, og vi vil nu kun udføre varmetests i den ene og kuldetests i den anden. Denne opdeling giver os endnu mere nøjagtige testresultater og kan derved garantere mere pålidelige udsagn om vores kabler, , forklarer Rainer Rössel, ansvarlig for chainflex-divisionen hos igus, og tilføjer at energikæder med kabler kan bevæges i begge containere i forskellige længder (også glidende) og med forskellige hastigheder.

Udsagn om garanteret levetid ved ekstreme temperaturer
Takket være det store antal tests under virkelige forhold kan  igus komme med tre udsagn om den passende bøjningsradius og den tilladte temperatur for hvert kabel i virksomhedens chainflex-katalog.

- Vi giver ikke kun oplysninger om de specifikke temperaturer, hvor et kabel er egnet til faste installationer, men også om bevægelsen i henhold til den standard koldopviklingstest. Vi kan også for hvert chainflex-kabel specificere en temperatur, hvor kablet kan bevæge sig med garanteret pålidelighed i en e-kæde.

De varierende temperaturer ved anvendelser under disse forhold er lige så forskellige som problemerne, der kan opstå: Ved kuldetests er kappebrud den største udfordring. I tilfælde af overdreven varme er der imidlertid risiko for, at den samlede kernedannelse ikke længere vil holde på grund af den termiske ændring af den ydre kappe - og i sidste ende vil gå i stykker på grund af den konstante bøjning i energikæden.

Dette kan, for eksempel, forårsage brud på en enkelt streng, eller den såkaldte 'proptrækker'-effekt kan opstå. Ved at fordoble testkapaciteten i den anden container kan grænserne nu simuleres bedre af igus, og problemer, som for eksempel dannelse af kondensvand forårsaget af hurtige temperaturændringer i testbænkene, kan forhindres, fortæller Rainer Rössel.

-lipe

19/10 2017