Egatec udvider og skaber plads til yderligere vækst

Egatec udvider og skaber plads til yderligere vækst

Den stigende vækst har skabt behovet for større faciliteter

I løbet af sommeren har Egatec udvidet den eksisterende test- og montagehal med en 200 kvadratmeter koldhal, som skal bruges til blandt andet opbevaring af halvfabrikat.

Dermed har Egatec fået en 1400 kvadratmeter produktionshal, hvor alle virksomhedens automatiserede maskinanlæg bliver opstillet, monteret og testet før levering til kunden.

Udbygningen sker for at skabe plads til yderligere vækst og produktudvikling.

Senest i 2014/15 har automationsvirksomheden renoveret og udvidet med ny højloftet hal med total krandækning og en administrationsbygning på små 1000 kvadratmeter.

Siden er antallet af medarbejdere fordoblet og ordretilgangen er vokset, især med de seneste strategiske tiltag, der har bragt Egatec på det internationale marked.

-hawin

30/9 2016