Dansk mobil robot letter flowet i amerikansk medicofirma

Dansk mobil robot letter flowet i amerikansk medicofirma

Med høj lastkapacitet, stor brugervenlighed og anvendelighed i sterile rum har MiR200-robotten frigjort, hvad der svarer til en medarbejder fra manuelle transportopgaver i Argon Medical Devices

Argon Medical Devices fremstiller specialkirurgiske nåle og katetre i sit produktionsanlæg i Wheeling lige uden for Chicago. Og da virksomheden ville investere i  samarbejdende robotter, også kaldet cobots, for at kunne konkurrere på et omkostningstungt arbejdsmarked og samtidigt sikre jobs til de dygtige medarbejdere, faldt valget af leverandør på den fynske robotvirksomhed Mobile Industrial Robots, MiR.

- Håndtering og transport af produkter var et indlysende område, hvor der var et potentiale for at kunne nedbringe omkostninger, forklarer Kevin Hess, Senior Engineer hos Argon, og tilføjer:

- MiR-robotten passer perfekt ind i vores automatiseringsplaner. Vi har optimeret vores processer, og robotten var nem at implementere.

Robotten har afskaffet køer og spildtid
To tredjedele af Argons 85.000 kvadratmeter store fabrik består af certificerede ISO Class 8 renrum, som er sterile rum, hvor kirurgiske instrumenter bliver fremstillet og pakket.

De ansatte i renrummene skal være iført specielt arbejdstøj, hårnet og beskyttelsesbriller, som skal tages af, når medarbejderne forlader området.

Men de mange skift resulterede tidligere i megen spildtid, når medarbejderne skulle hente og bringe dele fra lageret flere gange i løbet af dagen.

Udfordringen var også, at uafhentede færdige produkter hobede sig op i transferområdet, fordi der var fastlagte afhentninger, og samtidig var der en kø af medarbejdere, der skulle hente dele på lageret. Alt sammen med til at hindre et ordentligt flow i produktionen.

- Nu er det styret af efterspørgsel, forklarer Kevin Hess.

Allerede i den samme uge, som robotten blev installeret, lærte de ansatte at bruge tablets for at få adgang til robottens brugervenlige interface og sende den på opgaver.

- Hvis de i en afdeling er færdige med fremstillingen af et produkt, som de skal sende til lageret, tager de straks kontakt til robotten, der transporterer produkterne til lageret. Vi har nu ingen køer eller batchbehandling, og det har været en stor fordel i forhold til håndtering af vores produkter og vores gennemstrømning i produktionen.

Før var der også en ophobning af kasser med dele til produktionen fra forskellige afdelinger, som ledere i de respektive afdelinger brugte meget tid på at sortere for at kunne efterkomme ordrer.

Ordrespecifik transport
Jim Miller, som er Warehouse Supervisor hos Argon siger:

- Med MiR200-robotten er produktiviteten forbedret dramatisk, blandt andet fordi medarbejderne på lageret nu kan fokusere på at lagre produkter og dele, laste robotten med dem og sende dem frem og tilbage mellem lageret og de forskellige afdelinger. Så de ansatte på lageret kan nu i højere grad koncentrere sig om at gøre lageret så effektivt som muligt, og medarbejderne i produktionen behøver ikke at forlade deres afdelinger for at hente nye dele til produktionen.

Robotten finder selv rundt på virksomheden ved hjælp af indkodede waypoints og kan transportere op til, hvad der svarer til knap 182 kg

Den tid, det tog at udføre de samme opgaver, før vi fik robotten, kan slet ikke sammenlignes, fordi vi nu er ordrespecifikke i forhold til de enkelte afdelinger. Det er virkelig strømlinet siger Jim Miller.

Selv ved tung belastning har Argon-medarbejderne været imponerede over robottens stabilitet og sikkerhed.

- De største kasser, vi bruger, er designet til mellem 45 til 55 pund. Når vi sætter otte kasser på robotten, transporterer den sikkert mellem 350-400 pund - ca. 182 kg - forklarer Jim Miller.

-lipe

23/10 2017