Værdiskabende håndtering af procesaffald Bestyrelsesformand i Lundberg Tech, Leif Hansen (tv) og Chief Sales Officer Martin Sigsgaard.

Værdiskabende håndtering af procesaffald

Der er store energi- og råvarebesparelser at hente ved effektiv affaldshåndtering i forbindelse med pakke- og etiketteringsproceser. Lundberg Tech har løsningerne

- Den emballageproducerende industri gør det allerede i stor udstrækning, og den fødevareproducerende industri kunne med fordel gøre det samme.

Sådan lyder det fra Leif Hansen, arbejdende bestyrelsesformand for og medejer af Lundberg Tech A/S, når han taler om automatisk opsamling, neddeling og komprimering af procesaffald fra pakke- og etiketteringsprocessen.

Siden 1981 har cuttere og granulatorer, der neddeler materiale, dannet grundlag for Lundberg Techs vakuumsystemer til affaldshåndtering, der kan håndtere en lang række materialer, eksempelvis papir, karton, plast, gummi, tekstiler, nonwovens, laminater, tape og etiketter. Og virksomheden er i dag en af verdens største producenter af den type udstyr.

- Vores granulatorer og cuttere anvendes i fabrikker verden over, og er anerkendte for deres høje kvalitet og opskæringseffektivitet. Men de står hovedsageligt hos producenter af emballager og etiketter, hvor de anvendes til at opsamle og fjerne kantafskæring, skeleton (gitter af overskydende materiale), støv og øvrigt trim fra udstansning af emballager, eller fra etiketproduktionen, hvor papiret imellem de udstansede etiketter fjernes fra bagpapiret, forklarer Leif Hansen.

Fra manuel til automatiseret affaldshåndtering

- Men i disse tider, hvor mere og mere fødevareproduktion bliver automatiseret - og også meget ofte omfatter en inline pakkeproces, hvori den sidste del af emballagekonverteringen foregår, så står det klart for os, at vores systemer burde være lige så oplagte i pakkerierne hos den fødevareproducerende industri, siger bestyrelsesformanden.

Samtidig peger han på, at der er stadig større fokus på fødevaresikkerhed, genbrug af materialer - ikke mindst plast, arbejdsmiljø, samt rentabilitet og dermed omkostningstung operatørtid, og at det alt sammen er faktorer, som Lundberg Techs anlæg kan bidrage positivt til.

- Med vores systemer til affaldshåndtering konverterer vi en manuel proces - hvor en operatør skal hen og fjerne oprullet afskæring og trim og bære det til en affaldscontainer og måske endda stoppe maskinen undervejs - til en kontinuerlig proces, som ikke kræver operatørtid, som ikke påvirker arbejdsmiljøet, og som reducerer volumen af affaldet med en faktor på mere end  10, siger Leif Hansen.

Han peger på, at mange fødevareproducenter faktisk her kan have uopdagede problemer, som dermed kan løses på en både lean og værdiskabende måde.

To anlæg håndterer trim fra 16 pakkelinjer

Hos et af Europas førende industribagerier, der blandt andet fremstiller tortilla chips og tortilla pandekager i store mængder, har man allerede opdaget problemet og gjort noget ved det.

Lundberg Techs Chief Sales Officer, Martin Sigsgaard fortæller:

- Vi har haft fornøjelsen af at levere to centrale turnkey-løsninger til vakuumhåndtering af affald, der indfanger kantafskæring med videre fra de Multivac dybtrækningsmaskiner, som virksomheden benytter på henholdsvis syv og ni pakkelinjer i to forskellige tortilla-fabrikker. Anlæggene leverer opskåret affald direkte til en opsamlingsenhed med to poser, der automatisk udskiftes når de er fyldt.

Han peger også på, at den europæiske bagerivirksomhed er kendt for ekstremt høje præstationer i driften af sin produktion.

Men det er alligevel lykkedes at minimere nedetiderne endnu mere i den nedstrøms pakkeproces i de 24/7 fuldautomatiserede bagerier, hvilket har give store energi- og råvarebesparelser, fordi man har kunnet holde gang i dejfremstillingen og de gasopvarmede ovne hele tiden.

- Det er alt sammen opnået, fordi man har fået afskaffet den manuelle håndtering af kantafskæringsaffaldet, hvilket både har betydet, at man ikke længere behøver at stoppe maskinerne ved tømning af affaldscontaineren, og at man har kunnet øge hastigheden på dybtrækkerne. Samtidig kan afskæringen ikke komme i karambolage med pakkeprocessen da materialet umiddelbart løber ind i udsugningsrørene uden at gå i stykker, forklarer Martin Sigsgaard.

Fremtidig fokus på fødevareproduktion

Leif Hansen og Martin Sigsgaard er da også meget enige om, at fødevareindustrien vil være det næste store fokusområde for Lundberg Tech, der har mere end 4.000 affaldshåndteringsanlæg kørende i Europa, USA, Canada, Australien, Japan, Rusland og Kina, og som har datterselskaber i de store europæiske lande samt i USA og Kina.

-hawin

 

26/11 2018