International kongres om genbrug af vand styrker FoodTech

International kongres om genbrug af vand styrker FoodTech

Når Foodtech løber af stablen 13.-15. november 2018 i MCH Messecenter Herning suppleres messen af den store internationale kongres 'IFC World Congress', der sætter fokus på genbrug af vand i fødevareindustrien

Vand er efterhånden blevet en dyr råvare - både i indkøb og når man skal af med vandet som spildevand. Flere steder på kloden er der direkte mangel på rent drikkevand, så der er god grund til at spare på vandet for at sikre rent drikkevand til de kommende generationer. Fødevareindustrien bruger store vandmængder, og derfor er både den danske og globale fødevareindustri meget interesseret i at spare på vandet og genbruge deres proces- og spildevand.

Det er faktisk muligt at genbruge spildevandet - og det er præcis, hvad der er fokus for den internationale kongres, der afholdes samtidig med FoodTech. Kongressen bærer navnet 'IFC World Congress', og præsenterer den seneste viden og muligheder inden for bæredygtigt vandforbrug og genbrug af vand i fødevareindustrien.

Spildevand kan renses og genbruges

Kongressens program opdateres løbende, og blandt andet kan det nævnes, at direktøren for Landbrug og Fødevarer, Karen Hækkerup, og formanden fra Carlsberg Group, Flemming Besenbacher, vil være at finde blandt hovedtalerne.

En ekspertgruppe med særligt kendskab til vandrensning og genbrug af vand står bag udarbejdelsen af kongressen. En af dem er Søren Nøhr Bak, der er direktør i Grundfos BioBooster.

Han fortæller:

- Målet med kongressen er at give deltagerne indsigt i de tekniske og økonomiske muligheder for genbrug af vand, herunder hvordan man kan genbruge sit vand uden at gå på kompromis med fødevaresikkerheden. Ligeledes vil kongressen afsløre, hvor langt man er nået med hensyn til bæredygtig brug af vand i fødevareindustrien. Hvad kan der gøres her og nu? Og hvilke udfordringer står vi over for?

Bæredygtig brug af vand

Programmet er skruet sammen, så deltagerne vil blive introduceret for fødevareindustriens mål og strategier for bæredygtighed - ligeledes gennemgås forskellige fremtidsscenarier med hensyn til vand og vandforbrug. Udvalgte eksperter vil præsentere den sidste nye viden om vandrensning, fødevaresikkerhed og målemetoder.

Tilsvarende vil procesleverandører gennemgå de sidste nye mulige tekniske løsninger, og deltagere fra fødevareindustrien vil fortælle om konkrete aktuelle eksempler på bæredygtig brug af vand, herunder genbrug og recirkulering af vand i fødevareindustrien.

Et af medlemmerne af arbejdsgruppen bag kongressen er Jan Dalsgård Johannesen, der er Environment and Climate Manager hos Arla Foods. Han peger på en lang række områder, hvor teknologi kan hjælpe fødevarevirksomhederne med at opnå et mere bæredygtigt forbrug af vand. Jan Dalsgård Johannesen fortæller:

- Der er konstant brug for ny viden og ny teknologi på vandområdet. Men samtidig er det også vigtigt at implementere de nye vandbehandlingsteknikker i produktionen så hurtigt som muligt. På den måde sikres det, at vi er førende på en bæredygtig udvikling på vandfronten.

Ekskursion til mejeri som genbruger sit spildevand

Onsdag 14. november er der arrangeret en tur til Arla-mejeriet i Rødkærsbro. Her renser mejeriet onsite omkring 450 kubikmeter spildevand hver dag. Spildevandet renses så grundigt, at det rensede vand får drikkevandsstatus og pumpes tilbage til mejeriet og genbruges. Det betyder, at Arla sparer på vandressourcerne, og samtidig bliver produktionen af mozzarella langt mere bæredygtig.

Med den seneste vandteknologi er det muligt at etablere et vandneutralt mejeri. Det vil sige et mejeri, hvor vandet genbruges i et sådant omfang, at mejeriet ikke har brug for tilførsel af vand udefra - eksempelvis fra egne drikkevandsboringer eller den offentlige vandforsyning.

-hawin

 

FAKTA

Programmet for IFC World Congress opdateres løbende og vil snart blive offentliggjort på kongressens hjemmeside ifc-worldcongress.dk. Her er det også muligt at tilmelde sig kongressen.

Men allerede nu bør interesserede sætte kryds i kalenderen 14. og 15. november, hvor IFC World Congress finder sted. Tirsdag 13. november åbner FoodTech, så denne dag bør man også reservere til en rundtur på de mange stande.

Det forventes, at mindst 200 fagfolk fra hele verdenen vil deltage i kongressen om bæredygtig brug af vand.

Samarbejdspartnere - IFC World Congress

* Søren Balling Engelsen, professor, Københavns Universitet

* Finn Kjeldgaard, Distribution Manager, Alfa Laval Nordic, Food & Water

* Søren Nøhr Bak, Segment, Director, Grundfos BioBooster

* Jan Dalsgård Johannesen, Environment and Climate Manager, Arla Foods

* John Dørr Jensen, FoodTech, MCH Messecenter Herning

* DANVA (Dansk Vand- og Spildevandsforening)

* Lars Johannes Nielsen, International Food Contest (IFC)

* Mælkeritidende

 

 

 

 

29/6 2018
 • BrochurerDOWNLOAD
 • Grundtvig

  Grundtvig

  Medical packaging and logistics
 • Grathwol

  Grathwol

  Din emballagepartner
 • Bong

  Bong

  Læs mere om vores konvolut- og Propac emballagesortiment
 • Nova-Pack

  Nova-Pack

  Komplette emballageløsninger
 • Primoreels

  Primoreels

  Fremtidens emballage løsninger.
 • Schur

  Schur

  Det kan mærkes overalt
 • Lim Tech

  Lim Tech

  Samler brikkerne
 • Vangby

  Vangby

  Totalleverandør i Palle- og Kartonpakning.