Emballagevirksomheder konsoliderer sig

Emballagegruppen indleder strategisk samarbejde med Strandbygaard Grafisk hvorved begge virksomheder konsoliderer sig i branchen

Med samarbejdet overtager Emballagegruppen A/S, Vejle pr.  10. september 2017 65% af aktierne i Strandbygaard Grafisk A/S, der er beliggende i Skjern. Det strategiske samarbejde inkluderer ligeledes 50% ejerandel af Grafisk Forum i Horsens.

Aftalen er kommet i stand, da Emballagegruppen og Strandbygaard Grafisk ønsker at deltage aktivt i den konsolidering, der pågår i branchen.

Emballagegruppen A/S ønsker endvidere at styrke produktionskapaciteten inden for offsettryk/digitaltryk og forædling, hvilket er Strandbygaard Grafisk A/S’ kernekompetencer.

Ejerlederskabet fortsætter

Begge aktionærer, Ole Strandbygaard og Claus Scotwin, fortsætter som medejere og direktører i Strandbygaard Grafisk A/S og ser frem til at blive en del af en større koncern.

Strandbygaard Grafisk A/S er i øvrigt ved at lægge sidste hånd på en bygningsudvidelse, der muliggør en større maskinpark og yderligere forædling af trykte materialer.

Bestyrelsen vil efter transaktionen bestå af Otto Christensen (formand), John Lesbo, Finn Steffensen, Carsten Thygesen og Gert Kristiansen.

Tilsammen beskæftiger Emballagegruppen A/S og Strandbygaard Grafisk A/S ca. 180 medarbejdere og omsætter for knapt 300 millioner kr.

-hawin

11/9 2017