Gebyrer skal afspejle emballagens omkostninger

Gebyrer skal afspejle emballagens omkostninger

Næste års regulering af gebyrer i Dansk Retursystem er et stort skridt nærmere cirkulær økonomi. Samlet set falder gebyrerne

Når Dansk Retursystem i 2018 regulerer gebyrerne for håndtering af engangsemballager, der indsamles, sorteres og sendes til genanvendelse, vil de samlede gebyrer falde med 10 procent.

Gebyrerne vil fremover afspejle dét, den enkelte emballage koster at håndtere gennem systemet, og den værdi materialet har, når det sælges videre til genanvendelse.

Dansk Retursystem er en nonprofit virksomhed, som drives cirkulært økonomisk, og på lang sigt er målet, at virksomheden kan drives 100 procent cirkulært. Det mål kommer virksomheden nu nærmere på fra næste år.

Lavere pris for dåser og flasker
Markedet for engangsemballager er steget markant de seneste år.

 – Vi genanvender i øjeblikket 1,15 mia. emballager, og 93 procent er dåser og plastikflasker. Her har vi i høj grad effektiviseret processerne ved f.eks., at mere end 80 procent kan mases ude i butikkerne og transporteres på specielle biler, der kan rumme meget store mængder. Derved spares både plads og kørsel. Det gør håndteringen billigere, og derfor kan vi reducere gebyrerne på plast og aluminium, siger Lars Krejberg Petersen, som er administrerende direktør i Dansk Retursystem.

Omvendt betyder det, at prisen stiger for emballager, der er relativt svære at håndtere og for materialer, der er vanskelige at genanvende. Det skyldes, at beregningerne for gebyrerne afspejler den faktiske omkostning og indtægt ved håndtering og genanvendelse af emballagen og værdien af materialet, når det skal sælges videre til genanvendelse.

- I forhold til glas har vi ikke opnået samme effektivisering. Selv om vi har indført specielle løsninger, hvor optællingen foregår i butikkerne, kan vi ikke knuse glas i forretningerne. Derfor er glas dyrt at transportere, og det kræver også ekstra sikkerhedsudstyr på vores fabrikker, siger Lars Krejberg Petersen.

Gebyret på glas stiger derfor på baggrund af de faktiske udgifter for håndtering af materialet, og da glas kun udgør omkring syv procent af markedet, fordeles omkostningerne på færre emballager.

De nye gebyrer træder i kraft i det nye år, dog senere end det først var besluttet. På baggrund af møder med producenter og importører har Dansk Retursystem lyttet til deres feedback og har påbegyndt en positiv dialog med myndighederne om muligheden for at rykke implementeringen af gebyrjusteringer til senere i 2018.

-lipe

 

Fakta
Dansk Retursystem har siden 2002 håndteret alle slags engangsemballager med pant og arbejder hele tiden med at strømline processerne, effektivisere håndteringen og øge returprocenten, som i øjeblikket er på 90 %.

Virksomheden er ejet af bryggeriindustrien og reguleret af pantbekendtgørelsen under Miljøstyrelsen.

Rammerne for beregning af gebyrerne fremgår af Pantbekendtgørelsen. Hvert år fastsættes gebyrerne af Miljøstyrelsen efter indstilling fra Dansk Retursystem og godkendelse af eksternt revisionsfirma.

1/11 2017