Klar med næste skridt i god serviceMedarbejdere på tværs af teams deltager løbende i workshops med Teknologisk Institut.

Klar med næste skridt i god service

Nize equipment deltager i projektet Servitize.dk og styrker dermed samarbejdet med sine kunder og tager service til et nyt niveau

Service har alle dage været Nize equipments primær fokus – det ligger i firmaets dna, på en måde så kunderne da også kommenterer det.

Da muligheden for at gøre service endnu bedre viste sig, greb NIZE equipments servicemanager Mette Meyer Thuesen den med det samme. 

- Jeg hørte om projektet Servitize.DK, og efter et informationsmøde, sendte jeg en ansøgning afsted i januar i år. Måneden efter var vi godkendt, siger hun.

Servitization

Servitize.DK støttes af Industriens Fond og hjælper små og mellemstore virksomheder med at implementere servitization i deres forretning.

Det gør man ved at understøtte udviklingen af konkrete produkt-servicekoncepter gennem fokus på strategi, ledelse, teknologi, design, organisering og netværk. Servitize.DK afsluttes med udgangen af 2021.

Halvvejs inde i projektet som begyndte i maj er servicemanager Mette Meyer Thuesen begejstret:

- Vi har jo haft fokus på service i mange år, men her så vi en mulighed for at tage det til et nyt niveau. Vi er nysgerrige på, hvad vores kunder synes er næste skridt i god service. I vores kunderelationer er det naturligt at samarbejde, og det gør vi også her.

- I projektet interviewer vi kunder fra hvert af vores kundesegmenter, f.eks. skiltevirksomhed, industri osv. Vores hensigt er at udvikle det, kunderne ønsker, og ikke det som vi tror, de ønsker.

Nize equiptment samarbejder med Teknologisk Institut, som hjælper med viden, virksomhederne ikke har indenfor den datalogiske verden. Nize equiptment udforsker for eksempelvis mulighederne indenfor IoT-løsninger og undersøger mulighederne for at man kan rådgive kunderne bedre ud fra data. Ligeledes forhører man sig også om kunderne er interesseret i automatisering.

- Nu er vi der, hvor der er indhentet en masse materiale og viden, og det skal vi så samle til konkrete serviceprodukter/koncepter, slutter Mette Meyer Thuesen.

Tæt samarbejde med Teknologisk Institut
Innovationskonsulent Troels Behrenthz Andersen fra Teknologisk Institut er fast sparringspartner på projektet:

- Nize equipment har allerede en del serviceprodukter, så det er spændende at arbejde med, hvordan de eksisterende produkter kan optimeres og måske også skabe nye IoT-baserede serviceløsninger. Det er jo en virksomhed i udvikling, så nu er et godt tidspunkt at fokusere på netop det, siger han og fortsætter:

- Nize equipment har truffet et klogt valg ved at gå ud og spørge deres kunder, hvad de rent faktisk har af behov. Nize equipment spørger ind til, hvordan de kan blive en endnu bedre sparringspartner/samarbejdspartner for deres kunder. Det opfordrer vi alle de virksomheder, vi er i dialog med, til at gøre, da det giver nogle indsigter som virkelig kan skabe værdi, når der skal udvikles nyt i virksomheden.

Projektet løber over det næste halve år, og Nize equipment glæder sig over samarbejdet og den viden, der stilles til rådighed i projektet - samt muligheden for at afdække de potentielle serviceområder, som deres kunder efterspørger.

-hawin

16/11 2020