Gads Forlag sætter sine bøgers CO2-aftryk på omslaget

Gads Forlag sætter sine bøgers CO2-aftryk på omslaget

Fremover kan læserne på bagsiden se hver enkelt bogs klimabelastning fra af tryk-pdf til levering af de færdige bøger på forlagets lager i Haslev. KunCO2-udledningen på sluttransporten til kunderne er ikke beregnet, da den varierer alt efter leveringsmetode

Hidtil har Gads Forlag angivet sine bøgers klimaaftryk i bøgernes kolofoner, men her fra årsskiftet bliver det gjort mere synligt på bøgernes omslag med både QR-kode, tal og symboler.

Beregningerne bliver foretaget med værktøjet, ClimateCalc, som er udviklet af af brancheforeningen GRAKOM, og bruges i hele 17 lande. Og mens værktøjet sædvanligvis beregner den samlede CO2-udledning på en udgivelse, er forlaget gået et skridt videre med fordelingen af udledningen på hver enkelt bog.

I et interview til GRAKOM siger produktionschef hos GAD, Bo Borum:

- Jeg havde forestillet mig, at det var beregningen bag bogen man kunne se, når man scannede en ClimateCalc QR-kode. Så jeg blev lidt skuffet, da det ’blot’ var en liste over certificerede trykkerier. Derfor opstod idéen til at synliggøre CO2-emissionen, som var det sukkerindholdet i en flaske sodavand.

Bo Borum tilføjer, at tallene indgår som parameter, når forlaget vælger materialer og trykkerier.

-lipe

17/1 2023