Video:  Specialisternes tips til automatisering i den grafiske branche

Video: Specialisternes tips til automatisering i den grafiske branche

Der er mindre end to uger til brancheorganisationen Grakoms og Medit Consults konference om automatisering i den grafiske branche. Den 8. juni kaster specialister og virksomheder lys over potentialerne i Videnbyen i Odense. Se mere om konferencen her:

Konferencen bliver afholdt i Videnbyen, Cortex Park 26, 5230 Odense M

læs mere om program, tilmelding mv.

-lipe

28/5 2018