Varer får ny digital identitet

Varer får ny digital identitet

Emballage med tryk, der indeholder informationer om produkterne, kan effektivisere indkøb for både forbrugere og detailhandel. Teknologien er lanceret af amerikanske Digimarc, og hl-repro står for at implementere og klargøre den til kunder i både Danmark, Sverige, Norge og Nordtyskland

Af Hans Windeløv

Stregkoden er svær at finde og i øvrigt har papæsken fået et ordentligt ’tryk 16’, lige der hvor den sidder. På en anden vare er etiketten med stregkoden foldet, forstrukket eller har måske trukket sig sammen, hvis den da ikke er revet i stykker og mangler halvdenen.

Under alle omstændigheder forvolder det medarbejderen ved kassen store kvaler at scanne koden, endsige slå nummeret ind manuelt. Det bliver pludseligt tidskrævende at finde informationer om produktets pris, ja, måske skal man finde og hente en lignende vare hen til kassen for at få prisen ind i systemet og ned på bon’en. Alt imens vokser køen ved kassen.

Beskadiget emballage intet problem

Det er hverdagsproblemer som disse, den amerikanske virksomhed Digimarc har sat sig for at løse. Det er lykkedes. Virksomheden har nemlig udviklet en ny form for digital identitet, som man kan forsyne produkter med. Informationerne ligger i trykket på emballagen, hvor informationerne går igen stort set på hele det trykte areal.

Bliver emballagen beskadiget går det altså ikke ud over informationerne, som befinder sig overalt på emballagen. Dermed bliver det meget nemmere at scanne produkterne. Og det gør livet som både medarbejder i kassen og som kunde i butikken meget nemmere.

Skandinavisk partner

I Danmark er reprovirksomheden, hl-repro, skandinavisk partner hos Digimarc. Det betyder, at reproarbejdet for de tryksager, som i Danmark, Sverige, Norge og Nordtyskland i fremtiden bliver bærere af de digitale informationer ved hjælp af teknologien, bliver klargjort hos virksomheden i Hedensted.

Der er da også stor tilfredshed med, at det er lykkedes at få et samarbejde i stand med den amerikanske virksomhed.

- Det er en ret enestående ny teknologi, som rummer en masse spændende muligheder for både brandowners, detailhandelen og forbrugerne. Ud over at indeholde data om prisen på varerne, når de bliver scannet ved kassen og ved selvservice-stationerne, bliver de indlagte koder også bærere af mange andre informationer.

Måske kommer der kødsaft på termoetiketten, eller den bliver krøllet eller hænger fast og bliver revet over. Termoetiketter er i hvert fald udsatte, når de eksempelvis bliver påført kødprodukter i supermarkedets slagterafdeling. Og så bliver de svære at læse ved kasserne. Digimarcs system gør hele etiketten til bærer af information. Hvorved den bliver læsbar.

Det fortæller Communication and Developmanager i hl-repro, Thomas Hartvigsen. Har har fulgt udviklingen med Digimarcs løsninger i nogle år. Og for et års tid siden gik han og hl-repro i skarp dialog med virksomheden om at blive leverandør af det informationsbærende tryk til kunder i Danmark og Nordeuropa.

Walmart på banen – Big Time

Den ene af de to administrerende direktører i hl-repro, Niels Hansson, er også involveret i projektet. Og han ser store muligheder i brugen af teknologien.

- I USA benytter verdens største retailer, Walmart, teknolgien i deres 4700 butikker. Her har man indført den for at spare medarbejderne for mange af de repetitive bevægelser, der hører med, når man skal finde og scanne stregkoden. Nu fører man bare varen hen over scaneren, og uanset hvordan den vender, bliver koden læst. Samtidig reducerer teknologien også tidsforbruget, når man håndterer varerne ved kasserne.

Som han forklarer, er det muligt at lægge mange andre informationer ind i koden i stil med det, man kender fra QR-koden.

- Ved brug af den app, der hører til, er det muligt at få fyldestgørende detaljer om produkterne. Informationerne i trykket indeholder alt lige fra storytelling om gården og de enkelte køer, som har leveret mælken til den enkelte flaske eller karton, til informationer om producenten, produktionsmetoder og varedeklarationer. Og så er det også muligt at linke til børnevenlige spil og oplevelsesuniverser til børnene. Og man skal altså bare scanne et vilkårligt sted på varens emballage, så bliver informationerne tilgængelige i App’en, forklarer Niels Hansson.

Jo mere information – jo større QR-koder

Som han kommer ind på, bliver traditionelle QR-koder og stregkoder større og større jo mere information, de indeholder. Informationsenhederne på trykket bliver også større, men man ser det ikke, da det netop er trykket, som indeholder dem. Samtidig går de igen over så godt som hele trykket.

- Bliver stregkoder og QR-koder rigtig store, går det ud over oplevelsen af emballagen. I disse tider, hvor netop emballagen er med til at brande og sælge produkter, kan store tags og stregkodeetiketter gøre mere skade end gavn, selv om de indeholder relevante oplysninger. Det tager Digimarc-teknologien højde for, da den faktisk forbedrer muligheden for at lade emballagen tale sit eget sprog, siger Niels Hansson.

Forbrugere og producenter interagerer

Det giver også bedre muligheder for interaktion mellem fødevare- og vareproducenter og forbrugerne. Når det handler om at orientere sig om eksempelvis varedeklarationerne for produkterne, gør Digimarc-teknologien også denne del nemmere.

- Digitaliseringen gør det nemmere for forbrugerne at sortere i varerne. Frem for at skulle tjekke indholdsfortegnelsen for at se, om der eksempelvis er gluten i produkterne, kan forbrugerne blot scanne varerne på hylden. Altså, uden at skulle finde stregkoden først. I App’en kan man sætte kriterierne for, hvad man vil detektere.

- Når man så scanner varerne, får man hurtigt en melding, hvis produktet indeholder ’gluten’ eller andre ting, man ønsker oplysing om. Det gør indkøb enormt forbrugervenligt, og man kan altså sætte systemet op til det niveau af informationer, man ønsker, siger Thomas Hartvigsen.

Recycling bliver nemmere

Ud over de effektiviseringsgevinster og et højt informationsniveau, som  teknologien giver mulighed for, er folkene hos hl-repro også begejstrede for de aspekter, som handler om miljø og affaldssortering. Her fortæller Niels Hansson, at Digimarc-systemet rummer et stort potentiale.

Når almindelige stregkoder bliver øelagt, er det nærmest umuligt at scanne den. Med Digimarcs teknologi er det trykket på emballagen, som indeholder informationerne. Det gør det nemt at scanne varerne ved kassen. Samtidig kan emballagen også indeholde mange andre informationer end blot prisen på varen.

- Ud over informationerne om selve produkterne er det også meningen, at trykket kan rumme data om selve emballagen. Altså om hvad den består af, og hvordan den skal behandles i kredsløbet for affaldssorteringen. Digimarc taler nemlig med rigtig mange både nuværende og formentlig kommende samarbejdspartnere om at skabe et system til affaldssortering.

- Med informationerne om emballagesammensætning og om hvordan emballagerne skal behandles, laver man test med automatiske sorteringsanlæg. Meningen er at optimere sorteringen, så man kan få delene ud til den efterbehandling, der er mest hensigtsmæssig for miljøet. Med en præcis sortering bliver ensartede materialer ført sammen. Det giver de bedste forudsætninger for genanvendelse og korrekt behandling af affaldet.

Stor bevågenhed

Og det er altså informationerne, som er tilgængelige via Digimarc-teknologien, som fortæller, hvor produkterne skal hen i sorteringsarbejdet. Niels Hansson håber da også, at disse perspektiver er noget, som kan få brandowners og retailers til at bakke op om initiativet. Og som man kan få renovationsselskaber til at tilslutte sig.

- Endnu befinder forsøgene med både sortering, pant og indsamling sig på teststadiet, men der er altså stor bevågenhed om projektet. Og vi vil gerne være med til at udbrede kendskabet til det, siger Niels Hansson.

 

28/11 2019