Robotarme giver markant færre sygedage

Robotarme giver markant færre sygedage

Medarbejderne blev taget grundigt med på råd, da tekstiltrykvirksomheden NS System i 2016 stod over for at skulle indføre robotteknologi i produktionen. De ansatte fik lov at bestemme dens arbejdsopgaver – og robotarmen blev så populær, at virksomheden i dag har fire

– Vi investerede ikke i UR-robotterne for at erstatte vores medarbejdere, men for at aflaste dem. Og de sidste to blev faktisk indkøbt på medarbejdernes opfordring, fortæller Niels Rask, administrerende direktør hos NS System.

NS System i Frederikshavn er en af Nordeuropas største leverandører af tekstiltryk og samarbejder blandt andet med nogle af Danmarks største kæder inden for sports- og arbejdstøj. Hovedparten af NS Systems mere end 70 medarbejdere arbejder i produktionen, og siden 2016 er bemandingen blevet forstærket med fire UR-robotter.

Inden den første robot flyttede ind hos NS Systems produktion i starten af 2016, havde virksomheden taget tilløb i et par år – dels for at forberede medarbejderne på en øget automatisering af produktionslinjen, dels for i fællesskab at finde de mest relevante arbejdsopgaver for en robotkollega.

– Vi brugte et par år på at bearbejde projektet lidt med vores medarbejdere ved at fortælle dem om fordelene ved robotteknologi og vise videoer med robotterne i arbejde. Vi ville gerne motivere og engagere medarbejderne, og det var vigtigt for os, at de forstod, at robotten skulle aflaste dem, ikke erstatte dem, fortæller Niels Rask og fortsætter:

– Så vi gennemførte en rundspørge blandt alle medarbejdere og spurgte, hvor de mente en robot ville kunne gøre mest gavn. Herefter lavede vi en top fem over de hyppigst foreslåede opgaver, og i dag er det UR-robotter, der løser tre af dem.

Fire robotkollegaer i produktionen

I dag står der fire samarbejdende robotarme fra Universal Robots i NS Systems produktion i Frederikshavn. Den ene lægger plastfolieark på et transportbånd, den anden samler færdigt udskårne folieark op og stabler dem på et bord, mens de sidste to har overtaget det manuelle arbejde med udtagning af materialer fra to forskellige trykmaskiner.

Den første blev indkøbt til den opgave, der toppede listen over medarbejdernes forslag til opgaver, hvor en robot ville kunne gøre størst nytte: placering af 70 x 100 cm store plastfolieark på et transportbånd, der kører arkene igennem en varmetunnel.

– Tidligere stod der en medarbejder og tog et ark ad gangen og lagde det op på transportbåndet. Nu gør robotten det. Det betyder, at medarbejderen ikke længere slider på især albue- og skulderled ved at udføre det gentagne og ensidige manuelle arbejde, men i stedet arbejder med andre opgaver i produktionen, forklarer Niels Rask.

Færre sygedage og mere varierende opgaver

De seneste to UR-robotter i NS Systems maskinpark blev indkøbt på opfordring fra produktionsmedarbejderne selv og har i dag overtaget det manuelle arbejde med at tage materialer ud af to trykmaskiner.

– Førhen oplevede vi stor slitage hos medarbejderne og mange sygedage omkring trykmaskinerne, og især her har vi fået mærkbart færre sygedage, efter vi har fået robotarmene, fortæller Niels Rask.

Ifølge den nordjyske direktør valgte man UR-robotterne på grund af deres enkle og intuitive brugerbetjening og ikke mindst, fordi de arbejder kollaborativt. Men i høj grad også på grund af deres fleksibilitet og flytbarhed:

– Nu har vi købt to robotter til at tage arkene ud af trykmaskinerne. Det kunne vi også have brugt standardsystemer til, men vi valgte UR-robotterne, fordi de er så fleksible, at vi også kan bruge dem et andet sted, hvis vi for eksempel på et tidspunkt skulle få en fuldautomatiseret trykmaskine.

Vil vækste gennem automatisering

I dag er de fire UR-robotter en helt naturlig del af bemandingen, og ifølge Niels Rask er det langt fra utænkeligt, at der kommer endnu en UR-kollega hos NS System. Han fortæller, at man allerede forbereder både virksomheden og personalet på yderligere automatik og robotteknologi. I den forbindelse har alle medarbejdere for nylig haft en uddannelsesdag på Aalborg Universitet for at blive klogere på robotteknologi og se eksempler på produktionslinjer, hvor der indgår robotteknologi.

– Vi vil gerne vækste gennem automatisering, og vi kan jo se, at det virker. Eksempelvis har vores første UR-robot decideret flyttet totredjedele af det arbejde, medarbejderen førhen udførte, så personen nu har fået mere varierende arbejdsopgaver. Og samtidig var robotten tjent hjem allerede efter halvandet år, lyder det fra direktøren.

-hawin

30/4 2018