Resino vil minimere den interne miljøpåvirkning

Resino vil minimere den interne miljøpåvirkning

Resino stræber konstant efter at forbedre virksomhedens miljøindsatser ved at fokusere på grøn energi, at forbedre systemer, at sende emballage til genbrug og at sortere kemikalier

I løbet af de sidste år har bæredygtige løsninger og reducering af miljøpåvirkningen været på verdens dagsorden. Resino ønsker at støtte denne udvikling ved at implementere procedurer og mål, der hjælper virksomheden med at tage mere miljøansvar.

I 2015 besluttede Resino at blive ISO 14001-certificeret, hvilket er den internationale standard for miljøledelsessystemer. Det betyder, at trykfarvevirksomheden konstant overvåger deres påvirkning på miljøet og sigter mod at forbedre deres miljøindsatser.

Resino revideres hvert år, og hvert tredje år re-certificeres de af FORCE Certification.

Mod grøn energi på Resinos hovedkontor og i produktionen

Tilbage i 2012 var Resinos CO2-udslip 40,77 kg/ton produceret i eget regi. Resinos største ændring af deres miljøpåvirkning skete, da virksomheden besluttede at bruge grøn vindmøllestrøm (RECS-certificeret) som energikilde i 2018 på deres hovedkontor og produktion i Ballerup, Danmark.

Siden har Resino reduceret deres CO2-udledning med næsten 82 % på deres lokation i Ballerup. Ved at bruge grøn energi reduceres virksomhedens interne CO2-udledning fra 28,29 kg/ton (2018) til 5,21 kg/ton produceret i 2021.

Resino har også fokuseret på at udskifte lyskilder med LED-belysning på deres hovedkontor og i deres produktion. Disse er mere energieffektive, da LED-belysning har en lavere miljøpåvirkning samt har en bedre holdbarhed i forhold til traditionel belysning.

Forbedrede produktionssystemer

Resino har sænket trykket i deres trykluftsystem, der bruges til flere processer i produktionen. På Resino var trykket tidligere på 8 bar, og nu reduceres det til at være på 6-7 bar. Det sparer både strøm og slitage på maskiner. På denne måde reducerer Resino deres energiforbrug og minimerer miljøpåvirkningen.

Resino har også foretaget forbedringer vedrørende deres kølevandsanlæg. Om vinteren bruger Resino luften i stedet for en maskine til at køle ned. På denne måde bruges der frikøl fremfor maskinekøl. Virksomheden ønsker at bruge vedvarende energi så meget som muligt til at bidrage til miljøforbedringer.

Resino har også optimeret sit ventilationsanlæg. I stedet for at køre på maksimal drift reguleres det af trykket. Derfor kører ventilationssystemet kun, når det er nødvendigt. Som et resultat bruger Resino idag kun omkring den halve energi i til deres ventilationsanlæg.

Genanvende emballage

Et andet vigtigt initiativ vedrørende miljøpåvirkningen er Resinos interne fokus på genbrug af materialer.

Trykfarvevirksomheden modtager en masse råstofemballage, både lavet af papir, karton, plast og aluminium. De sørger for, at materialerne sendes til genbrug for at bidrage til genbrugsøkonomien.

Resino måler mængderne af emballage i forhold til de producerede mængder. Hvis der produceres flere produkter, er der naturligvis mere emballage fra materialerne. Det er afgørende at måle dette for at sikre, at al emballage sendes til genbrug.

Sortere kemikalier  

Ifølge lovgivningen skal kemikalier håndteres korrekt. Derfor er det meget vigtigt for Resino at sortere kemikalieaffaldet, således det stemmer overens med lovgivningen.

Resino sender det kemiske affald fra produktionen til Fortum Waste, der håndterer de brugte kemikalier og genbruger så meget som muligt. På denne måde har Resino også til formål at beskytte områderne omkring produktionen mod disse kemikalier.

Næste step

Nu har Resino kontrol over deres interne lokation i Ballerup, og de bevæger fokus mod de eksterne aktiviteter i forsyningskæden.

Resino er i gang med at formulere en adfærdskodeks, der stiller yderligere krav til deres leverandører.

Virksomheden ønsker også at samarbejde med leverandører, der er ISO 14001-certificerede og fokuserer hermed på at forbedre miljøindsatser ud over at give ordentlige arbejdsvilkår for sine medarbejdere.

-hawin

 

Link til certifikat her

1/10 2021