Primoreels er blevet BRC- certificeret

Primoreels er blevet BRC- certificeret

Primoreels har erhvervet BRC-certifikat i AA rating for at kunne øge deres markedsandele og leve op til fødevareproducenternes øgede krav til leverandørerne om certificering

Af Hans Windeløv

Styr på alle elementer i produktion, indkøb og levering. En systematisk tilgang til arbejdsopgaverne og sporbarhed både bagud og fremadrettet vareforsyningen er alt sammen blandt gevinsterne ved den BRC-certificering som Primoreels for nylig har erhvervet.

Trykkeriet producerer tynde folielåg til eksempelvis yoghurt, desserter og andre fødevarer i bægre. Primoreels, der holder til i Vipperød på Vestsjælland, har patent på produktet og har rigtig mange kunder blandt fødevareproducenter både herhjemme og i udlandet.

For at sikre at lågene lever op til de krav som både myndigheder og fødevareproducenter stiller til leverandører af fødevareemballage, har Primoreels igennem det sidste halvandet års tid arbejdet målrettet for at opnå BRC-certificerinen.

Gearet til udfordringerne

- For at kunne opnå certificeringen skal hele organisationen i virksomheden være gearet til udfordringerne med at producere godkendte emballager. Derfor har alle afdelinger været involveret i forløbet. I den forbindelse har vi udarbejdet en ’håndbog’ som beskriver hvordan vi arbejder med systemet på daglig basis. Det er et vigtigt tiltag for at kunne sikre at alle medarbejdere kender de overordnede målsætninger og ved hvordan de skal gribe arbejdet an for at opfylde dem.

Sådan siger salgsdirektør i Primoreels Søren Bøgh Friis. Han kommer ind på at det endvidere er helt essentielt at man indkøber godkendte folier og benytter de rigtige trykfarver, det rigtige stanseværktøj og har hygiejnen på plads i produktionen.

- Ud over at foliematerialet er godkendt og ikke afgiver partikler og kemiske stoffer til fødevarerne, at trykfarven ikke migrerer, at lågene er nemme at svejse og ikke er statisk elektriske, ja så skal vi sikre at rent produktionsmiljø. Vi sørger for at reglerne bliver overholdt samtidig med at vi løbende tester vores produkter og holder os ajour med om der sker ændringer i reglerne. At alle medarbejdere kender både deres egne arbejdsopgaver og de fælles målsætninger, sikrer at vi hurtigt kan tilpasse os de regelændringer som kommer udefra uden at tabe fokus.

Sporbarhed er essentiel

Certificeringsordningen stiller endvidere krav om data og sporbarhed. Finder man eksempelvis ud af at der er problemer med en bestemt folie, selv om folieproducenten har fået den testet og godkendt, skal det være muligt at spore produktet både forud og bagud i vareforsyningen.

- Vi har helt styr på de produkter og leverandører vi benytter. Får vi en henvendelse om problemer i detailleddet, kan vi hurtigt finde frem til det job vi har produceret og kan spore både den enkelte folierulle og producenten som har leveret. Er det folieproducenten som finder en fejl ved en folie som er leveret, sender de besked til os og andre trykkerier. Har vi produceret folielåg af den, kan vi give præcis besked til den fødevareproducent og det pakkeri, som de er sendt ud til. Så kan man spore dem videre ud i detailleddet og få trukket produkterne tilbage fra forretningerne. Det giver i sidste ende forbrugerne langt mere sikkerhed for, at de varer de køber er i orden, forklarer Søren Bøgh Friis.      

Intern – ekstern audit

Certificeringen betyder at man er forpligtet til at lave interne audits, som man hyrer en uvildig konsulent til at udføre.

Derfor lægger systemet også op til at man får masseret procedurerne ind de daglige opgaver og arbejdsrutiner. Det sikrer at der er styr på alle processer, så man producerer folielåg som lever op til alle regler og krav. Dermed opnår man også en ensartethed i arbejdet, så alle medarbejdere udfører opgaverne på samme måde.

- Det gør os mere fleksible og knap så sårbare i forbindelse med sygdom. Handler det eksempelvis om trykfarver på en opgave, ved vi at folielågene til bestemte opgaver bliver lavet ens selv om bemandingen varierer på maskinerne. Det giver kunderne en sikkerhed for at de selvsamme brands og produkter ligner hinanden fra den ene levering til den anden, siger Søren Bøgh Friis.

AA rating opnået

En gang årligt er der ekstern audit hos de certificerede virksomheder. Primoreels havde besøg i slutningen af november og det var i den forbindelse at man modtog BRC certifikatet i AA rating.

Allerede nu kan man da også mærke at det er noget man lægger mærke til blandt kunder og andre interessenter.

- Vi har fået flere positive tilkendegivelser og lykønskninger. Vi må da også sande at vi de senere år har oplevet skærpede krav fra vore kunder, hvor flere og flere efterlyser BRC-certificering hos deres leverandører. Skal vi fastholde vores position på markedet, udbygge vores markedsandele og skabe kontinuerlig vækst, var det et både vigtigt og nødvendigt skridt for Primoreels, fastslår Søren Bøgh Friis.

 

 

21/12 2017