Lang forlovelse gav vellykket fusion

Lang forlovelse gav vellykket fusion

Nye ejere gik ind som partnere først , da Toptryk Grafisk og LaserTryk.dk fusionerede. Metoden kan forhindre nedsat omsætning og tab af medarbejdere og kunder, mener økonomiprofessor

Op mod 90 procent af opkøb og fusioner fejler, konkluderer talrige undersøgelser. Da Toptryk Grafisk og LaserTryk.dk fusionerede og blev en del af de 10 procent med succes, var en halvandet år lang ”forlovelse” en vigtig del af årsagen.

De to ejere af LaserTryk.dk, gik simpelthen ind som partnere i Toptryk Grafisk først. Det virkede. Metoden roses af økonomiprofessor, der peger på, at ledelsesformen og forventningsafstemningen er altafgørende.

En ejer, to virksomheder
Vurderet ud fra regnskaberne var det ikke en oplagt investering, da LaserTryk.dk i 2014 engagerede sig i det mindre trykkeri Toptryk Grafisk. Lasertryks ledelse og stiftere, Anders Grønborg og Esben Mols Kabell, troede dog på Toptryks unikke kompetencer. De indgik derfor først som partnere i trykkeriet, før de halvandet år senere købte det, fortæller Lasse Frausig, direktør i Toptryk Grafisk.

– Vi havde hver især en masse jurister ind over, men det lykkedes først og fremmest, fordi vi alle brugte vores sunde fornuft. Ingen var ude på at tryne modparten. Det var vigtigt for os, at Toptryk skulle blive i Gråsten og bevare navnet, sin kultur og måde at gøre tingene på, og det var Anders og Esben indforstået med. Vi brugte meget tid på at være til stede og lytte til medarbejdernes usikkerheder, og netop derfor lykkedes det at holde på samtlige medarbejdere, fortæller han.

  Lasse Frausig, direktør i Toptryk Grafisk

Opkøbet vendte op og ned på mulighederne, og tre års negative resultater blev til sorte tal på bundlinjen i virksomhedens første regnskab efter fusionen. Fælles administration, bedre priser hos leverandører og adgang til et markant større kundenetværk er hovedårsagerne til det positive turnaround.

– Pludselig kunne vi fokusere på det, vi er gode til og sende opgaver, der driller, videre til Lasertryk. Det effektiviserede driften markant. Lasertryk er hovedsageligt en stærk finansiel partner for os, og netop derfor kan vi blive ved med at udvikle vores virksomhed i én retning, mens Lasertryk har en anden kurs. Vi sparrer rigtig godt med ledelsen af Lasertryk, men har samtidig plads til at gøre tingene på vores egen måde, fastslår Lasse Frausig, der ser det som et skoleeksempel på, hvordan et ejerskifte skal organiseres og føres ud i livet.

Ledelsesform altafgørende
Anders Drejer, professor i økonomi og ledelse på Aalborg Universitet, nikker til eksemplet:

– Der er ingen tvivl om, at succesraten stiger, jo tættere ledelsen er på driften. Det tager tid at knytte en opkøbt virksomhed tæt til organisationen. Ejerledede og familieejede virksomheder har generelt lettere ved at satse langsigtet og får mere værdi ud af et opkøb end virksomheder, der på kortere sigt skal tilfredsstille aktionærer eller en anden professionel ejerkreds, forklarer Anders Drejer.

– Desværre ser vi alt for ofte, at en virksomhed opkøber en konkurrent, og et år senere har størstedelen af medarbejderne forladt virksomheden, fordi de ikke er blevet integreret ordentligt af den ny ledelse. Det gamle brand og identitet bliver skrottet og erstattet af en ny, og erfaring og kompetence går tabt. Den vigtigste forudsætning for et succesfuldt ejerskifte er at forventningsafstemme uden at puste sig overdrevet op eller være misforstået venlig, siger

Anders Drejer og påpeger, at en virksomheds ledelsesform har stor indflydelse på succesen af opkøbet.

-lipe

4/12 2017