Danskudviklet, inline digital printer vil forny print- og pakkeprocesserne

Danskudviklet, inline digital printer vil forny print- og pakkeprocesserne

Virksomheden PPS har kombineret sin viden om print og etiketter i en pakkelinje til produktionsvirksomheder med mange batches. Med den nye teknologi kan samtlige, grafiske elementer printes på etiketten sent i pakkeprocessen. Det overflødiggør skift, øger effektiviteten og reducerer spild, omkostninger og behovet for lagerplads

Af Lisbeth Petersen og Milton/kon-text 

På de fleste produktions- og pakkelinjer har man indtil nu anvendt en printteknologi, der på grund af kvaliteten kun har kunnet tiltrykke simpel tekst og eventuelt en stregkode - alt sammen i lav opløsning og i én farve - sort. Det har betydet, at alle grafiske elementer, farver, firmanavn, logo, mv. er blevet fortrykt på etikettrykkerier, og det har derfor været nødvendig at have separate etiketruller af samtlige varianter med spild og unødig lagerbinding til følge.  

Med lanceringen af den nye inline digitale printer fra den danske virksomhed PPS - Professional Packaging Systems - er den tid nu forbi, og det er ikke længere nødvendigt at stoppe pakkelinjen hver gang, der skiftes produkt eller produceres til et andet land. Samlet set betyder det, at virksomhederne kan opnå markant højere kapacitet på pakkelinjerne og en langt mere agil forsyningskæde. 

Pakkelinjer uden skiftetid 
Den nye printer er så avanceret, at individualiseret print på etiketter, emballage eller direkte på produktet nu kan tilføjes langt senere i pakkeprocessen og i høj printkvalitet. Det har en række fordele for alle led i værdikæden;  

Ud over en bedre udnyttelse af emballagen og lagerpladsen minimeres den såkaldte 'change-over-time', dvs. tiden, der anvendes på skift af emballage og etiketter på pakkelinjen - da der kan anvendes helt hvide etiketter, og det komplette artwork først printes lige før, etiketten sættes på. 

Da processen er 100 % digital, kan hver enkelt etiket være individualiseret og indeholde et unikt serienummer. Skift til næste produkt eller variant på pakkelinjen sker derfor uden skiftetid blot ved at bede printeren printe et nyt artwork. Det betyder kortere leveringstider og mulighed for 100 % individualiserede emballager. 

Udvikling i samarbejde med dansk koncern 
PPS, som har hovedsæde i Birkerød, producerer og forhandler en lang række proces-, print- og pakkeløsninger til hele det skandinaviske marked, og designer og bygger endvidere kundetilpassede automatiseringsløsninger. Gennem længere tid, og særligt under Covid-19 pandemien, har virksomheden oplevet en øget interesse for en printløsning, der i langt højere grad kan gøre det muligt for produktionsvirksomhederne at imødekomme markedets stigende krav om fleksibilitet, individualitet og hurtigere leveringstid – alle netop elementer, som har været under pres under pandemien. 

Udviklingen af den nye inline-printer blev sat i gang som et Proof of concept i samarbejde med en stor, dansk virksomhed. Nu er produktionen af den første komplette model i gang lige som lanceringen af en print-løsning, som mange ikke engang vidste, ikke eksisterede i forvejen. 

- Der er flere, som har undret sig over, hvorfor sådan en løsning ikke har eksisteret før, og hvorfor det netop er os, som har udviklet den. Men etiketproduktion foregår typisk på trykkerier, mens etikettering på pakkelinjer er en helt anden branche med helt andre spillere. I PPS har vi til gengæld længe arbejdet med begge felter, f.eks. med inline tryk på blisteremballage til medicinalindustrien, og det er faktisk kerneteknologien fra den produktion, vi har brugt til udvikling af den digitale inline-printer, fortæller Søren Pedersen, direktør for PPS i Birkerød, og fortsætter: 

 Søren Pedersen, direktør for PPS 

- Vi hjælper kunder indenfor mange forskellige industrier og uanset størrelse, da vores inline digitale print-løsninger dimensioneres efter behov og ambitioner. Printeren kan med en hastighed på op til 60 m/min uden problemer følge med de hurtigste pakkelinjer på markedet og etikettere 500 emner/min. Ligesom den naturligvis kan skaleres til at indgå i mindre høj-fleksible løsninger. Eftersom PPS har en omfattende portefølje af standard pakkeløsninger, leveres printeren enten som en del af en komplet print-, etiketterings- og pakkeløsning eller som et supplement til et eksisterende anlæg.  

Til små batches og samarbejdsrobotter 
Søren Pedersen forklarer, at det særligt er virksomheder af en vis volumen med produktion af mange batcheseller mange produktvarianter, som ser printeren som en oplagt mulighed for at komme i gang med produktionsstrategien ’late-stage customization', hvor lande- og/eller kundespecifikke data først printes, efter produktet er bestilt. Det vil i praksis sige, at produkterne lægges på lager som generiske, og først når bestillingen er modtaget og skal leveres, printes de kundespecifikke data på emballagen. 

I dag er automatiseringsteknologierne generelt så udviklede og omkostningseffektive, at de også er blevet interessante for mindre virksomheder. 

-I PPS har vi udviklet en lang række standard automatiserings- og robotløsninger, også kaldet cobotløsninger, som målretter sig pakkelinjer til de mindre produktionsvirksomheder. Med en cobotløsning, i kombination med den nye digitale inline printer, effektiviseres hele virksomhedens print- og pakkeløsning yderligere, fordi pakning, print og etikettering derved foregår på den samme linje, siger Søren Pedersen og tilføjer: 

- At disse løsninger samtidig kræver mindre bemanding, er endnu en fordel, når der som i dag er mangel på arbejdskraft. For os er der ingen tvivl om, at robotløsninger bliver et vigtigt parameter i konkurrencen om markedsandele i fremtiden. Det er blot et spørgsmål om, hvornår man kommer med på den digitale og automatiserede print-og pakkerejse. 

Om PPS 
Professional Packaging Systems - PPS - har hovedsæde i Birkerød og er en førende udbyder af proces-, pakke- og printløsninger i Skandinavien 

Virksomheden har mere end 20 års erfaring med standard- og specialdesignede automations- og robotløsninger og leverer proces- og pakkeløsning til hele produktcyklussen til den skandinaviske pharma-, fødevare- og fremstillingsindustri lige som den hjælper med at optimere processer og udstyr til opnåelse af højere effektivitet og forbedret konkurrenceevne.  

PPS' løsninger henvender sig både til det simple og komplekse behov, og virksomheden har egen serviceafdeling, som tilbyder assistance med planlægning, installation, vedligeholdelse, træning og projektledelse. 

 

28/4 2022