Afstem forventningerne inden investeringen

Afstem forventningerne inden investeringen

Forbrugsomkostninger er naturlige, når man anskaffer en digital trykmaskine fra HP Indigo. Det er helt logisk, mener man hos Visutech, der forhandler maskinerne. Anskaffelsen af dem handler i høj grad om, at man analyserer og diskuterer sit behov for teknologien forud for investeringen. Den dialog er Visutech klar til at tage med kunderne

Af Hans Windeløv

Digital trykteknik spiller en central rolle, når det handler om strategiske markedsfremstød af mange forskellige varer. Men selv om digitalt tryk giver masser af fordele, er der stadig behov for anlogt flexotryk.

En af årsagerne, til at digital tryk ikke har overtaget verdensherredømmet i trykindustrien, er, at det stadig kan betale sig at producere opgaver med stor volumen på flexomaskinerne.

Ligesom for analoge flexomaskiner er investeringen i de digitale maskiner endvidere relativ høj. Samtidig kan prisen på tryk vise sig at blive høj, hvis ikke maskinen kører kontinuerligt.

En luftig størrelse

Det er blandt andet forbrugsomkostningen til tryk på HP Indigos digitale trykmaskiner, som kan gøre prisen på tryk til en lidt luftig størrelse, alt efter om man trykker få eller mange job på maskinerne. Derfor har forbrugsomkostningen også været et tema i flere år.

Når trykkerierne ud over en høj pris for de digitale maskiner også skal betale forbrugsomkostninger, som man jo også gør i analogt flexo, ja, så stiger omkostningerne, hvis man ikke trykker en volumen som først forventet og beregnet. Det kan gøre det vanskeligt at ’sælge’ de digitale løsninger til slutkunderne.

Afklar behovet

Det er Visutech, som forhandler HP Indigos løsninger i Skandinavien. Salgschefen for Visutechs danske afdeling, Per Arild, kommer ind på, er det er både logisk og naturligt at tage højde for alle omkostninger i trykprocessen – om det er analogt eller digitalt.

- Selv om vi selvfølgelig gerne vil sælge digitale trykmaskiner, handler det i første omgang om, at trykkerierne afklarer deres behov. De skal finde ud af, om de i det hele taget har brug for den digitale trykteknologi, inden de anskaffer maskinerne.

- Uanset om det er her og nu, behovet er der, eller om der er et potentiale for at kunne løse flere nye opgaver for kunderne fremadrettet, ja, så vil vi gerne tage dialogen for at kunne hjælpe med en afklaring. Og den handler altså også om, hvor meget man benytter maskinen, og hvor mange løbemeter eller kvadratmeter man trykker, siger Per Arild.

Han kommer ind på, at det i det hele taget er et must, at man laver en TCO beregning for at undgå overraskelser.

Levering med faste intervaller

- Man skal huske på, at det unikke ved forbrugsomkostningen er, at den er generelt forbrugsuafhængig, idet der ikke er forskel på prisen, alt efter om man bruger meget eller lidt farve. Det gør det langt lettere at kalkulere omkostningerne til jobs, siger Per Arild.

Han kommer ind på, at Visutech leverer forbrugsvarerne med faste intervaller, så trykkerierne altid har materialerne til rådighed.

- Og vi tager netop dialogen med trykkerierne om de forventede trykmængder, så vi kan lave et estimat af forbruget. Nogle gange sker det ud fra forventninger om de opgaver, man ved, man skal løse.

Ressourcekrævende udfordring

Forbrugsprisen ligger fast inden for nogle bestemte invervaller, hvad mængden angår. Men inden for det afstemte interval vil der højst sandsynligt forekomme variationer i trykmængderne i forhold til estimatet.

- Det betyder, at prisen for forbruget falder, hvis man trykker mere end det forventede. Og, ja, samtidig stiger den, hvis maskinen kun bliver brugt sporadisk, siger Per Arild og fastslår, at det altså er her, man skal have afklaret sit forretningskoncept og sin TCO

- Har man ikke sonderet terrænet, og har man ikke fået snakket med slutkunderne om, at man satser på at tilføre den digitale teknologi og får solgt værdien af denne ind, kan det være svært at vide, om opgaverne kommer.

Lad trykkerierne vælge

Selv om den digitale teknologi ikke fejede analogt tryk af banen, da den gjorde sit indtog, har teknologien dog en klar berettigelse. Det er Per Arild overbevist om.

- Trykkerier har jo traditionelt rigtigt mange dygtige medarbejdere med enormt høje kompetencer. De ved, hvordan man løser opgaverne bedst, og om det er den ene eller anden teknologi, der er mest optimal i en given opgave.

- Derfor er det vigtigt, at man gør sig klart, hvad man vil bruge maskinen til og samtidig tænker den ind i helhedsplanlægningen for trykkeriet.

- Og det er altså trykkeriet, der skal træffe afgørelserne, om man benytter enten den ene eller den anden trykteknologi. Ikke kunden.

Trykkerier opruster med digitalt tryk

I Danmark har Visutech solgt 35 digitale HP Indigo trykmaskiner. De fleste er af modellen 6X00. De trykker både etiketter og ’narrow web’ folie. Samtidig har man også leveret maskiner til tryk af ark i digital offset.

Nogle trykkerier har sågar to digitale trykmaskiner, dels for at kunne klare spidsbelastninger og dels for at kunne gøre produktionen mere fleksibel.

Per Arild mener da også, at forbrugsomkostningen har sin berettigelse, da den sikrer, at man har materialerne og kan køre produktionen problemfrit.

- Skulle man betale for det faktiske forbrug i en ’á la carte-model’, ville det blive dyrere at løse opgaverne med høj farvedækning. Det er man ude over med løsningen med forbrugsvareafgiften.

Han er overbevist om, at digitale trykmaskiner fortsat vil spille en vigtig rolle i trykindustrien.

- Vi er altid klar til at tage dialogen med trykkerierne, og her er forbrugsomkostningen som regel et fast indslag, når vi møder dem, siger Per Arild med et smil.

 

11/3 2019
 • BrochurerDOWNLOAD
 • hubergroup

  hubergroup

  More than just ink …
 • Grakom

  Grakom

  Brancheforeningen for Kommunikation, Design & Medieproduktion
 • Antalis

  Antalis

  Industriemballage, maskiner og løsninger til produktion, transport og opbevaring
 • Flexopack

  Flexopack

  BVM Pakkemaskiner
 • RPC Superfos

  RPC Superfos

  SuperLock er plastemballage, der op til tredobler holdbarheden for fødevarer
 • Agfa Graphics

  Agfa Graphics

  Inkjet Løsninger
 • HSA Systems

  HSA Systems

  A Unique Imprint
 • Wink

  Wink

  Perfect tools for perfect labels