- Ændret adfærd og infrastruktur skal løse plastproblemerne

- Ændret adfærd og infrastruktur skal løse plastproblemerne

I stedet for at dæmonisere plast, bør vi i høj grad rette blikket mod vores menneskelige adfærd eller mangel på ønsket adfærd som den vigtigste årsag til problemet, mener RPC Superfos, som vil fremme forbedringer på området

- Plastaffald hører ikke til i havet, og det er der ingen slags affald der gør, uanset materiale – ingen kan være uenig i det. Men plast er et væsentligt materiale, der anvendes i utallige sammenhænge for at forbedre vores hverdag, og derfor er vi nødt til at se det hele lidt fra oven.
Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra RPC Superfos. Janni Langkjær Pedersen er Sustainability Communication Manager i virksomheden, og forklarer:

- Både på landjorden og i havmiljøet er affald en global udfordring, der kræver løsninger. Mens der er bred enighed om dette, er det afgørende at vælge løsninger baseret på fakta. Der skal handles nu, men panik kan føre til negative miljøpåvirkninger på den lange bane. Der bliver taget mange gode initiativer for tiden, og det er fantastisk, så længe de ikke potentielt skaber flere problemer, end de løser.

At klandre materialet kan få negative konsekvenser
Når man dæmoniserer plast som materiale, kan det have alvorlige konsekvenser for miljø og klima, da materialet har enestående fordele som eksempelvis lav vægt og brede anvendelsesmuligheder.

- I stedet for at dæmonisere plast, bør vi i høj grad rette blikket mod vores menneskelige adfærd eller mangel på ønsket adfærd som den vigtigste årsag til problemet. Utilstrækkelig infrastruktur er et kæmpe problem i dag, som betyder, at omtrent 2 mia. mennesker ikke har adgang til indsamling af affald i fast form. Faktisk er det på verdensplan, at vi er nødt til at forbedre vores systemer til håndtering af affald. En anden udfordring er den måde, vi som personer ser på brugt plast. Vi bør dreje vores måde at tænke og handle på i retning af den cirkulære økonomi og se plast som en ‘værdifuld ressource’ i stedet for blot ‘affald’. Altså ligger løsningen på affaldsproblematikken ikke i et verdensomspændende forbud eller en voldsom modreaktion mod plast, men i strukturelle og adfærdsmæssige ændringer, siger Janni Langkjær Pedersen.

Superfos' bidrag til løsningerne
For Superfos er det afgørende at bidrage til den cirkulære økonomi ved at designe emballage, som er bæredygtig, og som egner sig til genbrug og genanvendelse. I den forbindelse er Superfos ved at implementere det Cirkulære Klassificeringsværktøj (Circular Grading Tool). 

Dette værktøj er udviklet af RPC Group Plc., (pr. 1. juli 2019 opkøbt af Berry Global Inc.), og giver en visuel fremstilling af, i hvor høj grad et stykke plastemballage er genanvendeligt på en skala fra A til F.

Værktøjet kan også vise andre indikatorer, som er relevante for den cirkulære økonomi. Det gør det lettere for Superfos’ kunder at efterspørge emballage, der er designet med en høj grad af cirkularitet. På den måde stræber Superfos allerede ved designstadiet efter at sikre, at så lidt som muligt ender som affald senere i produktets livscyklus.

Derudover er Superfos fabrikkerne for tiden meget optaget af at implementere Operation Clean Sweep programmet. Målet med det er at forhindre udslip af plastflager, -granulat og -pulver for at beskytte vores miljø, og ikke mindst havene. Endvidere deltager Superfos aktivt i udviklingen af designmanualer til udvikling af genanvendelig plastemballage og opfordrer til politiske initiativer, der kan sikre ensartede systemer til at indsamle og sortere affald.

-lipe

3/10 2019