Ny national klynge skal styrke innovation og vækst

Ny national klynge skal styrke innovation og vækst

Universiteter og øvrige vidensinstitutioner i hele Danmark går sammen med Odense Robotics om udvikling af robotter og droner, der kan bidrage til virksomheders grønne omstilling. Initiativet går i luften ved årsskiftet efter mere end et års intensive forberedelser

Klyngen vil have regionale hubs i Aalborg, Aarhus, København, Odense og Sønderborg. Sekretariatet etableres i Odense. Partnerskabet bag klyngen består af førende videninstitutioner: Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Designskolen Kolding, Danmarks Tekniske Universitet, FORCE Technology, Syddansk Universitet og Danmarks Teknologisk Institut.


Danmarks robot-, automation- og dronevirksomheder vil øge vækst og innovation, og det er netop det, vi nu skal stå i spidsen for med den nye nationale klynge. Vi har samlet hele økosystemet og ser frem til at samarbejde med virksomheder og videnspartnere omkring en bred vifte af teknologiområder - i hele landet og i hele værdikæden, siger Mikkel Christoffersen, klyngedirektør, Odense Robotics.

 Mikkel Christoffersen

Indsatserne vil spænde over mange teknologiområder og hele værdikæden: Fra innovation inden for sikker robot-menneske interaktion og AI i robotter til udviklingen af flere succesfulde startups og flere konkurrencedygtige, globale virksomheder. Alt sammen med øje for, hvordan robot og droner kan bidrage til den grønne omstilling.

- Vi er allerede i fuld gang med at skabe nye muligheder for industrien i regi at den nye klynge. For eksempel er det fantastisk, at vi allerede har sikret et vigtigt partnerskab med Industriens Fond til at udløse vækstpotentialet i klyngens virksomheder, så de kan stå distancen i den globale konkurrence. Og snart ser vi frem til at offentliggøre endnu et partnerskab med en stor sponsor fra det danske erhvervsliv. Der er stor opbakning til den nye klynge fra erhvervslivet, siger Mikkel Christoffersen.

Samme kendte navn og ansigt i direktørstolen - ny national vision
Den nye klynge er en videreudvikling af sammenlægningen af den fynske klynge Odense Robotics, den nationale droneklynge UAS Denmark og Innovationsnetværket RoboCluster. Mikkel Christoffersen er pt. direktør i den fynske klynge Odense Robotics og bliver direktøren i den nye nationale klynge med samme navn. Bestyrelsen for den nye klynge forventes etableret i november.

På trods af personsammenfaldet i direktørstolen og lighederne i klyngens navn, understreger Mikkel Christoffersen, at der er tale om en ny national klynge med et større virkefelt og en ny vision: At gøre Danmark til en endnu større robotnation. Den nye klynges logo illustrerer netop klyngens rolle med at forbinde hele økosystemet og styrke innovationskraften i en branche under konstant forandring.

-lipe

 

2/10 2020