Fuldautomatisk pakkemaskine klarer de klistrede produkterCabinplant i Hårby på Fyn er specialister inden for procesanlæg til fødevareindustrien, som de eksporterer til store dele af verden.

Fuldautomatisk pakkemaskine klarer de klistrede produkter

Cabinplant introducerer næste generation veje- og pakkemaskiner til fødevareindustrien. Med det fuldautomatiske MHW SW Extreme-anlæg er det nu muligt at veje og pakke klæbrige produkter, der bl.a. indgår i det boomende convenience-marked

Cabinplant i Hårby på Fyn er specialister inden for procesanlæg til fødevareindustrien, som de eksporterer til store dele af verden.

I en pressemeddelelse fra virksomheden hedder det, at den nye, fuldautomatiske veje- og pakkemaskine bryder grænserne for, hvad der hidtil har muligt inden for afvejning, dosering og pakning af klæbrige produkter, som spiller en afgørende rolle på et marked i vækst.

Convenience-måltider – ready-to-eat – er et marked i stærk vækst. Det er allerede i dag på 500 milliarder USD og forventes at vokse med tre procent årligt i de kommende år – en trend, der er blevet yderligere forstærket af covid-19-pandemien.

Derfor rammer Cabinplants fuldautomatiske anlæg ned i en boomende sektor, hvor man har haft mange udfordringer at slås med.

Fødevareindustrien er i stigende grad blevet opmærksomme på sårbarheden i deres produktion, aktualiseret under pandemien, hvor specielt arbejdskraftsintensive produktions- og pakkelinjer har vist betydelig sårbarhed.

Den nye veje- og pakkemaskine muliggør øget automatisering, og den reducerer dermed fødevareindustriens risici for ufrivillige produktionsstop.

Klistrede produkter en hæmsko
Øget automatisering er, i følge Cabinplant, blevet begrænset af den udbredte brug af klæbrige råvarer i ready-to-eat-produkter, da de fuldautomatiske pakkeanlæg ikke har været i stand til at håndtere dem.

Hidtil er grænsen gået ved ferske produkter som kylling og fisk, mens mere klæbrige produkter ikke kunne falde igennem vejemaskinen, når de skulle fyldes i emballagen. Det er altså det problem et nyt patent fra Cabinplant løser.

I den nye Multihead-Weigher SF Extreme er Cabinplants kombinationsvægt udstyret med såkaldte screw feeders, nye skrabe/vejeskåle og en helt ny samlingsløsning, hvor de udvalgte delportioner afvejes og samles i trug.

Dette trug er udstyret med særlige skrabere, der effektivt sørger for, at hele indholdet kan doseres i en kassette. Herfra fyldes indholdet i emballagen på produktionsbåndet.

Cabinplants nye Multihead veje- og pakkemaskine fuldautomatiserer afvejningen og pakningen af ready-to-eat måltider med klæbrige ingredienser som grønsager i skiver, løgringe, pasta, tun, mayonnaise m.m.

Dermed gør Cabinplants nye vejemaskine det muligt at fuldautomatisere dosering og emballering af ready-to-eat-måltider, hvor der indgår klæbende ingredienser som grønsager i tern, løgringe, ris, pasta, tun i flager, mayonnaise, yoghurt osv. Processer som hidtil er foregået manuelt eller delvist manuelt. 

- Det er en teknologisk landvinding som bryder grænser for, hvad det hidtil har været muligt med pakkelinjer og Multihead-vægte. Nu kan produktionen af en lang række ready-to-eat-måltider fuldautomatiseres, siger Henning Ingemann Hansen, Director of Research and Development, Cabinplant.

Slutproduktet kan være ready-to-eat-måltider, der emballeres i plasticbakker, ståposer m.v. Kassetterne kan udskiftes, og det reducerer tiden til rengøring og omstilling til kun 5-10 minutter.

Det løser udfordringerne med hyppige skift i recepter og emballagestørrelser i en tid, hvor detailhandlen ønsker flere varianter samt hyppigere og mindre leverancer end nogensinde.

Høj præcision – mindre give-away
Løsningen gør op med for stort 'give-away', der ofte ses på manuelle fyldelinjer.

Præcisionen er meget høj og mere end opfylder den strenge europæiske E-norm, hvor maksimalt 2,5 procent af emballagerne må have undervægt.

Cabinplant har udviklet løsningen i samarbejde med en stor, europæisk kyllingeproducent, der investerer stort i produktionen af convenience food.

Her viser erfaringerne, at antallet af operatører på produktionslinjen har kunnet reduceres med 8-9 personer, svarende til 60-70 procent, og det har øget produktiviteten og reduceret sårbarheden i produktionen betydeligt.

- Vores fuldautomatiske MHW SF Extreme-vejeløsning til klæbrige produkter fjerner en stor knast på fødevareproducenternes roadmap, hvor konstante produktivitetsforbedringer og nye løsninger er nødvendige for at øge konkurrenceevnen i forhold til detailhandlen.

- Derfor har vi store forventninger til den nye løsning, slutter Michael Falck Schmidt, salgsdirektør hos Cabinplant, hvor de blandt andet ser store eksportmuligheder i nyheden.

-hawin

 

21/1 2022