Teknisk gennembrud for sporbarhed i fødevareindustrienVoltas nye TPE-transportbånd kan spores med metaldetektor, hvilket øger fødevaresikkerheden.

Teknisk gennembrud for sporbarhed i fødevareindustrien

SBK Viborg er blevet forhandler af Voltas nye TPE-transportbånd, der kan spores med metaldetektor.

Fremmedlegemer i fødevareproduktion er af gode grunde uønskede, og omkostningerne ved at tilbagekalde et vareparti kan være ganske høje. Alligevel er det først nu blevet teknisk muligt at lave et detekterbart transportbånd i god kvalitet til fødevarer.

- Hvis uheldet er ude og der går et stykke af Voltabåndet, kan det spores med metaldetektor eller røntgen  inden det forlader produktionsanlægget, så det ikke når ud til detailkunder. Det er et teknisk gennembrud i fødevareindustrien, der længe har efterspurgt sådan et transportbånd til deres anlæg, siger direktør Henrik Kjeldal Hansen fra SBK Viborg A/S, der har fået forhandlingen af det nye transportbånd i Danmark.

Detekterbare transportbånd øger fødevaresikkerheden

Det har i flere år været et krav at løse genstande skulle være detekterbare, så de kan opfanges hvis en medarbejder ved et uheld taber noget. Transportbånd er ofte det sidste fødevarerne har berøring med, og med det nye detekterbare bånd kan producenterne øge fødevaresikkerheden yderligere.

- I dag er der typisk en visuel kontrol, men selv om transportbånd til fødevarer er i klare farver, så kan fragmenter være svære at opdage, for eksempel i en dej eller store mængder af frø. Ofte opdages det først efter varerne har forladt anlægget, og man risikerer at tilbagekalde eller destruere store varemængder, fordi man ikke ved om der kan være flere fragmenter.

- Når man kan spore fragmenter med metaldetektor direkte i anlægget, kan man frasortere lige præcis den del af produktionen, det drejer sig om, forklarer Henrik Kjeldal Hansen.

Producenten Volta er i forvejen kendt for et stort sortiment af transportbånd i TPE (termoplastisk elastomer) til fødevareindustrien, og hos SBK Viborg glæder man sig til at udvide samarbejdet.

- Voltas bånd og remme er særdeles rengøringsvenlige og modstandsdygtige med stor styrke og stabilitet, der er yderst velegnet til en sikker fødevareproduktion, siger Henrik Kjeldal Hansen.

-hawin

 

Om SBK Viborg

SBK Viborg beskæftiger sig med konfektion af kunststofbånd samt salg af relaterede produkter til fødevareproduktion og anden lettere industri. Virksomheden blev stiftet i 2018 som en søsterafdeling til SBK Skandinavisk Båndkompagni.

 

 

22/10 2019