To dages internationalt fødevaretopmøde i denne uge

To dages internationalt fødevaretopmøde i denne uge

Fødevareminister Rasmus Prehnstår den 5. og 6. maj i spidsen for et internationalt topmøde om fremtidens fødevareproduktion og kampen mod klimaforandringerne. Topmødet åbnes torsdag 5. maj på Christiansborg af H.K.H. Kronprinsen

Det er sjette gang,  Danmark er vært for det internationale fødevaretopmøde World Food Summit. I år er temaet Transforming Food Systems to Combat Climate Change. Politiske ledere, topembedsmænd, forskere, erhvervsrepræsentanter og interesseorganisationer fra hele verden deltager. Det forventes, at over 500 deltagere logger på i løbet af det virtuelle topmøde, der åbnes af H.K.H. Kronprinsen.

Herefter følger to dage med oplæg og workshops om topmødets fire temaer: 'Fødevaretab og madspild', 'klimavenlig kost', 'afskovningsfrie værdikæder' og 'grøn omstilling af den globale landbrugsproduktion'. Udfordringer hvor dansk landbrug, fødevareindustri og forskning på flere stræk har styrkepositioner.

Ministermøde om grøn omstilling af fødevaresystemer
Temaet for årets topmøde har været planlagt i tæt dialog med ledende internationale parter på området. Dialogen skal sikre maksimal international relevans. Særligt som opfølgning på FN's Fødevaretopmøde afholdt i september 2021 og for at føde ind til diskussionerne på klimatopmødet, COP 27, i november 2022 i Egypten.

Inden topmødet samler fødevareminister Rasmus Prehn en række ministre til et møde, hvor de sammen drøfter vigtigheden af samarbejde og handling for at omstille fremtidens fødevaresystemer til at blive mere bæredygtige.

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Rasmus Prehn, udtaler:

-De truende klimaforandringer kender ikke grænser. Samtidig står vi globalt i en fødevarekrise. Vi skal i de kommende år brødføde en stadigt voksende verdensbefolkning. Udfordringerne er til at tage og føle på, og det er bagtæppet for, at jeg samler vigtige stemmer fra hele verden. Vi skal lave en global grøn omstilling af vores fødevareproduktion og vores fødevareforbrug. Det kræver samarbejde, omtanke og dialog på tværs af grænser.

Fakta:
World Food Summit 2022 afholdes 5.-6. maj med virtuelt topmøde den 5. maj kl. 13.00-15.30 direkte fra Landstingssalen på Christiansborg. Den 6. maj afholdes der virtuelle dialogsessioner fra kl. 13.00 til 16.00 i Industriens Hus.
Umiddelbart før topmødet afholdes et ministermøde den 5. maj kl. 11.00-12.15. Fødevareminister Rasmus Prehn er vært for såvel ministermødet som World Food Summit 2022.
Grundet den fortsat verdensomspændende corona-pandemi afholdes topmødet i år virtuelt med kun delvist fysisk fremmøde.
Topmødets ordstyrer og moderator er Dr. Brent Loken fra Verdensnaturfonden.

-lipe

3/5 2022