Sådan påvirker persondataloven din virksomhed

Sådan påvirker persondataloven din virksomhed

Til maj indføres en ny persondatalov. Persondataloven, GDPR, kræver øget fokus på nogle bestemte områder, også for virksomheder der arbejder med salg af emballage til privatpersoner.

####

GDPR står for General Data Protection, og er den lovgivning, der står for beskyttelse af persondata for alle europæiske borgere. Den nye lovgivning påvirker alle virksomheder, der behandler persondata, noget som langt de fleste virksomheder, også i emballagebranchen, gør.

Når Europa til maj introduceres for en ny og skærpet persondatalov, bliver det altså endnu vigtigere for alle virksomheder der håndterer personfølsomme oplysninger at være skarpe på at overholde reglerne. Og det er bestemt ikke nok, bare at være skarp i tilfælde af at myndighederne vil tjekke op behandlingen af personoplysninger, man skal nemlig også selv sørge for at indrapportere og bevise, hvordan det står til og om man overholder det nye og skærpede regelsæt. Gør man ikke det, risikerer man bøder på helt op til 20 millioner euro, eller fire procent af en organisations globale omsætning.

Samtlige virksomheder der behandler personfølsomme oplysninger er altså omfattet af persondataloven, og derved er der noget at være opmærksom på, for dem der sælger emballage til privatpersoner, og opbevarer deres oplysninger.

Første step i at sikre sig, at ens virksomhed lever op til kravene på GDPR, er at kortlægge hvor i sin organisation, persondata bevæger sig hen. Sælger man emballage til privatpersoner, og indsamler persondata fra disse, er det vigtigt at vide hvordan disse data behandles og af hvem.

Udover at få klarlagt strukturen over, hvordan virksomheden håndtere disse personfølsomme data, er det væsentligt for at leve op til GDPR, at man er klar over, hvilken type persondata der er tale om. Det kan dreje sig om kortoplysninger, navne og bopæl. Andre og mere personfølsomme oplysninger er oplysninger om etnisk baggrund og politiske overbevisninger. Disse er dog sjældent relevante i når man sælger emballage.

En tredje ting der er vigtig, er, at man er klar over, om man deler data med andre organisationer. Bruger man eksempelvis eksterne leverandører af materialer, og deler man på den måde en kundes personfølsomme oplysninger skal dette noteres. Det kan også være, at en virksomhed bruger et faktureringssystem, der herved får adgang til kunders personlige oplysninger. Der er altså hurtigt mange forskellige organisationer, der får adgang til en enkelt persons oplysninger, og det er en af de ting, GDPR sørger for, at virksomheder fremadrettet er opmærksom på.

Sidst men ikke mindst, er det vigtigt at alle virksomheder har klare sletteprocedurer. Hvornår skal data slettes, og hvilke skal rent faktisk det? Det skal ikke være tilfældigt hvornår data slettes, og der skal skabes retningslinjer inden for den enkelte organisation, så ingen er i tvivl om, hvad proceduren er. Det gælder både elektroniske data, men også dem der måske står i en mappe på reolen.

GDPR kan være en svært at finde rundt i, men hos Justitsministeriet kan man finde svar på alle spørgsmål, så man er sikker på, at man lever op til loven, og kan sikre sig, at man fortsat kan sælge emballage, til de kunder der har brug for det.

6/2 2018