.....Og vejret !

Solens lys ødelægger mange produkter der ikke er testet for vejrægthed. Hvad og hvordan man tester, kan man lære mere om på de to seminarer som Strenometer ApS afholder d. 2. og 3. maj i Kolding.

Hvilke faktorer forårsager ændringer af maling, tøj, plastik, teglsten og andre genstande der eksponeres for sollys? Hvordan kan disse faktorer måles? Hvordan kan vi simulere henholdsvis accelerere disse faktorer?

Det kan man få meget mere at vide om på de seminarer som Strenometer ApS afholder i maj: Det praktisk orienterede seminar ”Fundamentals of Weathering I” og det teoretisk orienterede seminar ”Fundamentals of Weathering II”. Sidstnævnte er mere dybdegående, blandt andet med hensyn til hvilke mekanismer der medvirker til nedbrydning samt hvordan mekanismerne måles.

På ”Fundamentals of Weathering I”, der finder sted i Kolding d. 2. maj 2018, behandles blandt andet de faktorer og variabler der influerer på vejrbestandighed, og det diskuteres hvordan man kan accelerere vejrtest. Endvidere gennemgås korrelation mellem virkeligheden og vejr­bestandighedstest, og der gives eksempler som skal belyse sammenhængen. Foredrag holdes af Mads Strenov og Jonas Laursen, Strenometer ApS.

“Fundamentals of Weathering II” afholdes dagen efter, nemlig d. 3. maj, samme sted. Seminaret foregår på engelsk ved Dr. Oliver Rahäuser, Atlas MTT. Det er en fordel, men ikke et krav, at man tidligere har deltaget i ”Fundamentals of Weathering I” og har et vist kendskab til grundlæggende kemi. ”Fundamentals of Weathering II” går mere i dybden med hvad der egentlig sker når solen nedbryder samt hvordan man måler lyset, og der gives bud på hvordan man kan forudsige levetider.

-hawin

 

Foreløbig oversigt over forårets to seminarer om vejrægthed

 

FUNDAMENTALS OF WEATHERING

Kolding d. 2. maj 2018

 

Grundlæggende om vejrpåvirkning:

 

 • Hvilke faktorer og variabler påvirker vejrbestandighed?

 

Naturlig vejrpåvirkning:

 

 • Evaluering af test.
 • Udendørs vejrbestandighedstest.

 

Vejrpåvirkning i laboratorium:

 

 • Hvad er de ønskede karakteristika?
 • Xenon-, kulbue-, fluorescerende og metalhalogen lamper.
 • Strålingskontrol og måling.
 • Betydningen af filtre.

 

Standardisering:

 

 • Designbaserede standarder.
 • Performancebaserede standarder.
 • Organisering af standarder.

 

Korrelation og acceleration:

 

 • Fastlæggelse af kriterier for korrela­tion og acceleration.
 • Praktiske eksempler.

 

Fundamentals of Weathering I er praktisk orienteret.


 

 

FUNDAMENTALS OF WEATHERING II

Kolding d. 3. maj 2018

 

Vejrfaktorernes indvirkning på polymer­­materialer:

 

 • Ældning, grundbegreber.
 • UV-stabilisering: muligheder og begrænsninger.
 • Spektrale følsomheder.
 • Ældningens temperaturafhængighed.
 • Fugtighed/vand/skadelige stoffer som funktionspåvirkende faktorer.

 

Vejrfaktorer og deres måletekniske dækning:

 

 • Metoder og kritiske faktorer ved måling af stråling og temperatur.
 • Apparater til måling af stråling og temperatur.
 • Kalibrering af måleapparaterne.

 

Lys- & vejrpåvirkning af komponenter:

 

 • Grundlag, apparater og anvendelsesteknik.
 • Beskrivelse af de tekniske lyskilder.
 • Overblik over de relevante standarder (automobilindustrien).

 

Korrelation ved naturlig og kunstig vejr­påvirkning:

 

 • Metode til bedømmelse af korrelationer.
 • Korrelationsstudier, resultater og tidsbesparelse.
 • Metoder til og grænser for forudsigelse af levetid.

 

Fundamentals of Weathering II er teoretisk orienteret og foregår på engelsk.

 

 

12/3 2018