Første temamøde om FKM-emballager

Første temamøde om FKM-emballager

Grakom tager den 22. november hul på efterspurgt temaserie, når Overensstemmelseserklæringer er på netværkets dagsorden.

Netværket henvender sig til alle virksomheder, der arbejder med eller har interesse i label- og emballageproduktion. På møderne arbejdes der både med emner, som deltagerne finder aktuelle her og nu, og med gennemgående temaer.

På sidste møde i netværket fremkom der en række spændende ideer til de kommende møder, og der var enighed om, at det første gennemgående tema kunne være ‘GMP-guide for produktion af FKM-emballager’. Dette betyder ikke, at der ikke er plads til, at de øvrige emner tages op, belyses og drøftes på de kommende møder, men bare at der vil blive arbejdet tematisk med udgangspunkt i at udvikle en række anvendelsesorienterede GMP-dokumenter.

Første netværksmøde med temaet afholdes torsdag den 22. november kl. 9.30-12.00 hos Grakom, Helgavej 26, 5230 Odense M.
Her vil der være en drøftelse af et oplæg fra Grakom til et paradigme til FKM for produktets overensstemmelseserklæring. Denne erklæring er på en og samme tid det dokument, der beskriver produktets egnethed som FKM, og som definerer de forhold og retningslinjer som produktet er fremstillet efter. Med andre ord et godt udgangspunkt for en netværksdrøftelse af, hvad en god og tilstrækkelig GMP-guide for FKM produktion af emballage skal indeholde.


Kort om netværket
Netværket er med til at beslutte mødeemnerne, og som deltager får man adgang til netværkets eget dokumentkatalog hos Grakom, hvor materialer og oplæg fra alle møder bliver gemt. Derudover står Grakoms miljø- og konsulentafdeling løbende til rådighed med sparring og afklaring af relevante spørgsmål over telefonen.

Møderække i 2019
28.02.2019
23.05.2019
05.09.2019
21.11.2019

-lipe

30/9 2018