EU vil styrke virksomheders kamp mod ulovlige kopivarer

EU vil styrke virksomheders kamp mod ulovlige kopivarer

Med en ny handlingsplan vil EU-kommissionen sikre europæiske arbejdspladser og økonomisk genopretning med stærkere rettigheder over for deres globale konkurrenter fra Asien og USA. Tusindvis af jobs står på spil

Omfanget af ulovlige kopivarer, der strømmer ind over de europæiske grænser, er fortsat et stort problem. Med en handlingsplan for immaterielle rettigheder, der fornylig blev fremlagt, vil EU-kommissionen styrke rammebetingelserne for immaterielle rettigheder (IPR). Den skal styrke europæiske virksomheders konkurrenceevne og medvirke til økonomisk genopretning efter Corona-krisen. Desuden vil den sikre Europas fortsatte lederskab indenfor grøn og digital økonomi.

-Kampen om immaterielle rettigheder er ret beset kampen om bundlinje og arbejdspladser. Danske virksomheder står bag mange innovative opfindelser, men grundlaget for at sælge dem på eksportmarkederne kan svækkes af, at opfindelsen kopieres af andre. I dag skal der ikke meget til for at pille en pumpe fra hinanden og kopiere den, siger Sune Stampe Sørensen, direktør i Patent- og Varemærkestyrelsen.

Forlængede patenter og lettere adgang til rettigheder for SMVer
Handlingsplanen omfatter en bred vifte af initiativer, der berører mange forskellige områder. Kommissionen lægger blandt andet op til fortsat at arbejde for, at patentreformen, der omfatter en patentdomstol og et enhedspatent i Europa, træder i kraft hurtigst muligt.

Desuden vil Kommissionen se på mulighederne for, at medicinalindustrien lettere kan forlænge deres patenters gyldighed med en mere EU-harmoniseret SPC-ordning. Endelig vil Kommissionen gøre meget ud af at sikre, at langt flere små og mellemstore virksomheder fremover gør brug af rettigheder, herunder gør det lettere for virksomhederne at gøre brug af designrettigheder.

-Helt grundlæggende sigter handlingsplan på at gøre rettighedssystemet mere tilgængeligt og mindre besværligt i EU, og vi ser frem til at indgå i dialog med Kommissionen og de andre medlemsstater om de nærmere detaljer, siger Sune Stampe Sørensen.

Tal fra den europæiske varemærkeorganisation, EUIPO, viser, at kopihandel koster EU-landene årligt op til 111,5 mia. kroner, ligesom visse brancher mister milliarder i tabt salg.

-lipe

1/12 2020