Forsøg med genbrug af plastaffald bliver landsdækkende

Forsøg med genbrug af plastaffald bliver landsdækkende

Et strategisk samarbejde mellem Schoeller Plast og Flexowaste sikrer nu landsdækkende udrulning af et succesfuldt affaldssorteringssystem fra et flerårigt forsøgsprojekt i Holbæk

Skal den nationale målsætning om at nå 50% genanvendelse på husholdningsaffald i 2022 opfyldes, skal der skrues drastisk op for sortering og indsamling af flere affaldsfraktioner. Heldigvis tyder resultaterne fra et storstilet forsøgsprojekt med forsyningsselskabet FORS A/S på, at det er realistisk at indsamle en betydelig andel af plasten fra private husstande.

Et væsentligt element i det nyligt afsluttede "Genbrugsplast"-projekt var udviklingen af et helt nyt sorterings-system, som var nemt at bruge og derfor scorede højt i brugernes vurdering. Det er dette koncept, udviklet af Schoeller Plast, der nu skal distribueres over hele landet – og i næste omgang internationalt – i et strategisk samarbejde med den specialiserede iværksættervirksomhed Flexowaste.

Sorteringssystem fremmer borgernes indsats
-
Deltagelsen i FORS-projektet har skabt et gennembrud for os på flere afgørende områder, fortæller Jan Bybjerg Pedersen, salgs- og udviklingsdirektør hos Schoeller Plast, og fortsætter:

- Først og fremmest fik vi gennem en brugerdreven udviklingsproces skabt et fleksibelt sorteringssystem, som viste sig at fremme borgernes indsats, så der blev samlet mere ind. Samtidig fandt vi frem til, at vi med den rigtige sortering af plasttyperne kunne fremstille plastemner af 100% genanvendt materiale fra husholdningerne. Og så har vi via projektet fundet frem til Flexowaste, der er den helt rette partner for os, når det gælder udbredelsen af systemet til kommuner, boligforeninger mv.

Stærk og perspektivrig løsning på markedet

Christian Ebbesen, som er grundlægger af Flexowaste siger:
-
Jeg har gennem syv år hos Danmarks største affaldsselskab I/S Vestforbrænding oparbejdet en stor erfaring med genanvendelsessystemer, og fulgte derfor forsøget i Holbæk tæt under hele forløbet.
Efterhånden som dialogen med Schoeller Plast udviklede sig stod det klart, at vi ville matche hinanden perfekt i et strategisk samarbejde, hvor de står for videreudviklingen af teknologien og systemløsningerne, og jeg varetager rådgivning og distribution. Jeg er super glad for at få denne gyldne mulighed for at kickstarte min iværksættervirksomhed og gå på markedet med en så stærk og perspektivrig løsning.

Fra husholdningsaffald til husholdnings-affaldssorteringssystem
Baggrunden for affaldssorteringssystemet, som Schoeller Plast og Flexowaste nu bringer på markedet, er projektet 'Genbrugsplast: Fra husholdningsaffald til husholdnings-affaldssorteringssystem', som havde til formål at skabe cirkulær økonomi ved at fremme genanvendelse og nyttiggørelse af den tørre affaldsfraktion plast, samt øge anvendelsesmulighederne for de recirkulerede materialer i nye produkter.

Projektet blev etableret som et samarbejde mellem forsyningsselskabet FORS A/S, Aage Vestergaard Larsen A/S, Miljøministeriet og Teknologisk Institut og varede fra december 2014 til april 2017. Resultaterne blev skabt ved at FORS A/S indsamlede den tørre affaldsfraktion plast i tilstrækkelige mængder. Plasten blev herefter manuelt sorteret på FORS A/S’ genbrugspladser i polymertyper og sendt til oparbejdningsvirksomheden Aage Vestergaard Larsen A/S. Den oparbejdede plast udnyttede Schoeller Plast A/S i et nyt produkt, nemlig det indendørs affaldssorteringssystem, som nu distribueres landsdækkende via Flexowaste.

Ifølge Miljøministeriets rapport er det med FORS A/S' forsøgsprojekt med udsortering af plast i 31.500 husstande i Holbæk lykkedes at opfylde 8 ud af 9 succeskriterier. Den store succes skyldes især, at det viste sig muligt:

  • at opnå en god kvalitet af ”sort” plast ved testkørsler på demonstrationsanlæg
  • at Schoeller Plast var i stand til at fremstille kvalitetsprodukter bestående af 100 % genanvendt husholdningsplast
  • at beboerne tog systemet til sig (76 % af deltagere i enfamilieshuse vurderede deres overordnede tilfredshed med affaldssorteringssystemet til 5 eller derover på en skala fra 1 til 7).

-lipe

20/9 2017