hl-print er klar til fremtidens opgaverHenrik Clausen er salgsdirektør i hl-print

hl-print er klar til fremtidens opgaver

Koma Grafisk er blevet til hl-print. Dermed har hl-repro tilføjet industriel print til sin portefølje af ydelser på det grafiske marked. I hele processen frem mod overtagelsen har partnerskabet budt på øget samarbejde, modne overvejelser om teknologi og strategisk fokus og har også skullet ride efterdønningerne fra finanskrisen af. Fælles for begge parter har været lysten til at erobre fremtidens marked med topmoderne løsninger og slutprodukter af høj kvalitet

Af Hans Windeløv   

hl-print er specialist i produktion og print POS-løsninger såsom skilte, display- og udstillingssystemer, plakater, æsker, rudefolier, gulvreklamer, elipser, roll ups og meget andet.

State-of-the-art teknologi og de helt rigtige farver sørger for print i meget høj kvalitet og gør det muligt både at printe på mange forskellige materialer og at løse opgaver i stort format.

Samtidig leverer man opgaverne lynhurtigt. hl-print er opstået ved, at hl-repro har købt sig ind i virksomheden Koma Grafisk for siden, i 2016, at erhverve hele virksomheden. 

Koma Grafisk har siden etableringen i Kolding i midten af halvfjerdserne været blandt de førende trykkerier i Danmark i printsegmentet med den produktportefølje, som hl-print altså nu står bag.

På forkant med udviklingen

I hele Koma Grafisks levetid har man været på forkant med udviklingen i markedet og har kunnet honorere de krav, kunderne stiller. Blandt andet fordi man har været innovativ og har investeret i den teknologi, som gør det muligt at realisere kundernes ønsker. Sådan fungerer det stadig i virksomheden, der med indgangen til 2018 skiftede navn og blev til hl-print.

Henrik Clausen kom til Koma Grafisk i 1989, og senere overtog han virksomheden. I 2016 overtog hl-repro hele Koma Grafisk, som nu hedder hl-print.  

- hl-repro med direktørerne, Niels Bjørn Hansson og Lars Bjørn Hansson i spidsen, købte totredjedele af Koma Grafisk i 2009, mens jeg ejede den sidste tredjedel. Virksomheden fortsatte med sit gamle navn og i 2016 købte hl-repro min andel, og ved årsskiftet for nyligt skiftede virksomheden så navn til hl-print.

Sådan siger Henrik Clausen. Han er salgsdirektør i hl-print og har været en del af Koma Grafisk siden 1989, hvor den tidligere ejer Svend-Aage Larsen ansatte ham for siden at gøre ham til sin efterfølger som direktør og ejer af virksomheden i 1997. 

Et logisk samarbejde

Hele forløbet med hl-repros opkøb og overtagelse af Koma Grafisk er da også forløbet noget nær perfekt.

- hl-repro er drevet af store ambitioner og en målrettet indsats for at skabe høj kvalitet og rigtig gode resultater for kunderne i de reproopgaver, man løser. Samtidig har man altid haft en innovativ tilgang til opgaverne og har hele tiden forsøgt at udvikle løsninger, som både effektiviserer processerne, reducerer omkostninger og er så miljøvenlige som muligt.

- Det er kendt i hele den grafiske branche. På lignende vis har Koma Grafisk også haft et ry for at sætte nye standarder, når det handler om at løse trykopgaver. Derfor var det også kun helt logisk at Koma Grafisk og hl-repro indledte et samarbejde, som faktisk daterer sig tilbage til tiden før opkøbet og overtagelsen. Vi kunne simpelt hen bruge hinanden konstruktivt, siger Henrik Clausen.

UV offset baner vej for kommercielt print

Koma Grafisk var allerede i 70’erne blandt de førende trykkerier i Danmark indenfor serigrafi. Da ejerne etablerede virksomheden havde de set, at der var et stigende behov i markedet for printløsninger.

- Skilte, plakater, udstillingsudstyr og alverdens emner med klæb for bare at nævne noget. Alt sammen med tryk, og alt sammen i både stort og mindre format var hastigt på vej frem. Der var simpelt hen tale om et kommercielt marked som kunne blive meget indbringende, hvis det blev grebet strategisk an med den rigtige teknologi.

- Serigrafien havde på det tidspunkt fundet vej til både Danmark og resten af Europa. De første ejere i Koma Grafisk investerede i udstyr og specialfarver, som kunne lave silketryk af meget høj kvalitet. Det blev startskuddet til, at virksomheden både blev en succes og samtidig også udviklede nogle meget stærke kompetencer og en stor know-how.

Henrik Clausen kommer ind på, at man i starten af 90’erne var ene om at trykke UV-offset i storformat herhjemme, og at der ikke var mange af den type maskiner på europæisk plan.

- Det revolutionerede markedet, idet det hermed blev muligt at printe på en lang række forskellige materialer, hvor først og fremmest tryk i høj kvalitet på plast blev et stort hit, da det rummede muligheder for at producere materialer, der også kunne tåle vind og vejr.

Fyn synker i skilteskoven

Serigrafimaskinerne og sidenhen UV-offset trykmaskinen var stadig dynamoen i Koma Grafisks produktion, da Henrik Clausen kom til. Virksomheden var rykket til Vejle i større lokaler, ordrerne væltede ind, og der blev løst rigtig mange opgaver.

- Allerede den gang var der kamp om borgernes og forbrugernes opmærksomhed i supermarkederne. Og ind i 90’erne blev det vildere og vildere. Teknologien gjorde det muligt at producere visuelt blikfang, som sugede opmærksomhed til sig, uanset om det var  skilte, streamers, bannere eller plakater. Supermarkederne, specialbutikkerne og mange butikskæder var de rene skilteskove, og både virksomheder, kulturinstitutioner, uddannelsessteder og mange andre aktører brandede sig i stor stil via grafisk design omsat til skilte med mere, fortæller han.

Der var så mange trykmaskiner, at man i den grafiske industri på et tidspunkt i 90’erne spøgte med, at Fyn ville synke, hvis der blev anskaffet flere alene der.

Et tættere samarbejde

Koma Grafisk flød dog oven på. Også da den elektroniske og digitale teknologi med blandt andet tv-skærme og markedsføring via hjemmesider for alvor gjorde sit indtog i kampen om kunderne ved indgangen til det nye årtusind.

- Vi var godt rustet til udfordringerne via vores store know-how og vores meget dygtige medarbejdere og vores evner til at omstille os og søge nye veje. Men vi kunne også godt mærke, at kunderne stillede større og større krav om hurtigere levering og om hurtigere reaktionstid i forbindelse med søsætning af nye produkter og kampagner. Det krævede større armkræfter, og det var her, at vi i starten af det nye årtusind indledte den konstruktive dialog med hl-repro om et tættere samarbejde.

Henrik Clausen understreger, at hl-repro faktisk selv var ved at sondere terrænet for at komme ind på markedet for print.

- Men frem for selv at skulle starte en printafdeling op på et tidspunkt, hvor markedet var midt i en omstillingsfase, var det dog mere nærliggende at starte et samarbejde med Koma Grafisk.  

Ny teknologi et must

Indledningsvist brugte de to virksomheder et par år på at få en holdbar struktur for samarbejdet på plads. Den handlede blandt andet om at anskaffe sig det rigtige udstyr til fremtidens opgaver.

- I hl-repro var man godt klar over, at vi i Koma Grafisk var meget omstillingsparate i forbindelse med introduktion af ny teknologi. Men det skulle jo gerne være den helt rigtige, og derfor afventede vi situationen, så udviklingen af teknologi og løsninger an samtidig med, at vi dog hjalp hinanden med forskellige opgaver i den eksisterende drift.

I 2006 købte hl-repro så en Flat Bed UV printer. Den printer på materialer med størrelser på op til tre gange tre meter i både CMYK og hvid og blev installeret hos hl-repro på Reprovej i Hedensted.

- hl-repro blev på den måde underleverandør på en lang række af vores opgaver, og vi kunne samtidig løse opgaver med større volumen, og det blev faktisk startskuddet til, at vi udviklede en målrettet strategi. Den handlede om at få endnu større volumen i produktionen, samtidig med at kvaliteten blev bibeholdt. Her var digital printteknologi et must, forklarer Henrik Clausen.

Flere opgaver og større flow

I forbindelse med at digital trykteknologi vandt frem på det kommercielle marked i løbet af det første årti i det nye årtusind, blev det muligt hurtigt at starte nye opgaver op på trykmaskinerne. Den udvikling var også på vej inden for industriel print. Dermed kunne man reducere tidsforbruget, afvikle langt flere opgaver og minimere spild af materialer og farver.

- På trykmaskinerne havde trykstarten jo siden 70’erne været en event i sig selv, når vi lavede opgaver for kunderne. Efter at have brugt meget tid på at lave prepresarbejdet med serigrafirammerne kunne det også tage en rum tid at gøre tingene helt færdige. Det samme gjorde sig gældende på UV-offsetmaskinen.

- Hvis kunderne ønskede ændringer, hændte det ofte, at vi skulle lave helt nye indstillinger og måske helt nye rammer eller plader til trykprocessen. Det er ikke tilfældet med digital printteknologi, hvor det er overførsel af data og den hurtige opsætning, der er afgørende for processen. Har kunden ændringer, kalder man opgaven frem, ændrer indstillingerne og kører opgaven. Dermed har man et ubrudt flow i produktionen, forklarer Henrik Clausen.

På jagt efter en leopard

Begge virksomheder mente, at der var store fremtidsmuligheder i digital produktion. Men de store printmaskiner kostede kassen. De var dog absolut nødvendige for, at man kunne blive en af topleverandørerne på printmarkedet. I forbindelse med at hl-repro købte sig ind i Koma Grafisk, fik man et større økonomisk råderum, som gjorde det muligt at gå målrettet efter en digital printmaskine. Efter et besøg på Drupa-messen faldt valget på Agfas M-Press Leopard. Den kostede adskillige millioner og blev anskaffet i 2011.

Hl-print er en innovativ virksomhed, som hele tiden investerer i den teknologi, som giver de bedste løsninger. Købet af den digitale M press Leopard-maskine i 2011 sørgede for, at man kunne øge produktionskapaciteten og give en lang række fordele i forbindelse med opgaveløsningen.

- Det var en fantastisk investering, som har været med til at optimere alle processer. Den næsten helautomatiske maskine sørger for en langt hurtigere afvikling og aflevering af opgaverne, end vi tidligere har kunnet præstere. Kunderne kan følge opgaverne fra start til slut.  De kan tjekke ud, hvordan print fungerer på forskellige printmaterialer og også hurtigt få foretaget ændringer i forhold til prøvetryk, eller hvis kampagner skal justeres undervejs i forløbet, konstaterer Henrik Clausen.

Samtidig med at satsningen kom godt i gang og gav pote, flyttede Koma Grafisk ind på adressen hos hl-repro. Her var bedre pladsforhold, hvilket betød, at man kunne samle hele produktionen under samme tag.  I 2016 købte hl-repro så Henrik Clausens andel af Koma Grafisk, og ved årsskiftet for nylig blev navnet så ændret til hl-print.

Opgaver vender hjem til Danmark

- Hele forløbet har været enormt spændende. Rent fagligt og produktionsmæssigt er der blevet truffet de helt rigtige beslutninger. Og der er da også investeret i mere materiel i løbet af de sidste par år, som gør produktionen endnu mere fleksibel og kvaliteten enorm høj, siger Henrik Clausen.

Han har de seneste par år fungeret som salgsdirektør i hl-print, og han er rigtig glad, fordi samarbejdet og opkøbet har gjort det muligt at realisere nogle af de scenarier, som var et must at engagere sig i, hvis man skulle bevare en position blandt de førende printhuse herhjemme.

Med til den høje profil hører også, at hl-repro altid har haft både arbejdsmiljø og så miljøvenlig en produktion som muligt for øje. Det samme har Koma Grafisk.

POS-løsninger såsom skilte, display- og udstillingssystemer, plakater, æsker, rudefolier, gulvreklamer, elipser samt roll ups er blandt de mange produkter, som hl-print producerer.

- Også her er der et super godt match. Vi er skarpe på hele paletten. Om det er miljø, kvalitet, leveringssikkerhed, priser, rådgivning og sparring, er vi på pletten med løsninger. Kunderne skal være tilfredse, for de skal jo også gerne komme igen, siger Henrik Clausen og tilføjer, at der faktisk har været en god tilstrømning af nye kunder i virksomheden.

- Mange kunder har vendt blikket fra Østeuropa og vil igen gerne have lavet deres print i Danmark. Det handler både om kvaliteten og om, at vi kan levere fra dag til dag. Samtidig er det meget nemmere og mere fleksibelt for kunderne at sparre med en dansk virksomhed, følge processerne og drage fordel af vores know-how og ekspertise.    

 

 

 

 

 

 

 

9/4 2018
 • BrochurerDOWNLOAD
 • Schur

  Schur

  Det kan mærkes overalt
 • Grakom

  Grakom

  Brancheforeningen for Kommunikation, Design & Medieproduktion
 • RPC Superfos

  RPC Superfos

  SuperLock er plastemballage, der op til tredobler holdbarheden for fødevarer
 • HSA Systems

  HSA Systems

  A Unique Imprint
 • Eni-Trade International

  Eni-Trade International

  Folieleverandør gennem 50 år
 • Antalis

  Antalis

  Industriemballage, maskiner og løsninger til produktion, transport og opbevaring
 • Agfa Graphics

  Agfa Graphics

  Inkjet Løsninger
 • Wink

  Wink

  Perfect tools for perfect labels