Fokuseret strategi giver resultatPeter Buus sikrer at de mange etiketter kører problemfrit gennem maskinen.

Fokuseret strategi giver resultat

Fremgang på både top- og bundlinje og ikke mindst målrettet fokus på medarbejdernes kompetenceudvikling får Etiflex i Silkeborg til at se lyst på fremtiden

Det seneste regnskab for Etiflex, der leverer etiketter og fleksible emballager, viser en mindre fremgang i bruttofortjenesten,
og en væsentlig fremgang af driftsresultatet, som er endt på knap 1,5 millioner kroner.

- Det er naturligvis godt med et positivt regnskabsresultat, men det bedste er baggrunden for resultatet, nemlig en fokuseret indsats hele vejen rundt i virksomheden. En indsats hvor de strategiske mål for alvor er blevet implementeret i både administration og produktion, fortæller en tilfreds Martin Ahler, der er administrerende direktør hos Etiflex.

Etiflex har de seneste år arbejdet målrettet på en række områder, der både dækker omkostningsstyring, forbedret cashflow
og en kundeindsats der har givet nye kunder.

Administrerende direktør i Etiflex, Martin Ahler.

Derudover har Etiflex haft et tæt og givtigt samarbejde med Netværkslokomotivet, der vejleder og motiverer virksomheder til at opkvalificere medarbejderes almene kompetencer inden for dansk, matematik og it.

- Vores samarbejde med Netværkslokomotivet har været meget givende, ikke bare for Etiflex, men i den grad også for den enkelte medarbejder. Det har været et år, hvor vi har sat efteruddannelse af medarbejderne højt på dagsordenen, fortæller
Martin Ahler, der gerne anbefaler andre virksomheder at søge rådgivning og sparring inden for området.

Undersøgelser hos Netværkslokomotivet viser at næsten to ud af tre medarbejdere i produktionsvirksomheder vil få glæde af
IT-undervisning, hvilket passer godt med oplevelsen hos Etiflex.

- At være produktionsmedarbejder i dag er ikke 'bare' at stå ved en maskine. Vores produktion er i dag styret af mange
forskellige IT-systemer, som vores medarbejdere skal kunne håndtere, konstaterer Martin Ahler, som har oplevet et stort
engagement og stor velvilje hos medarbejderne til at opkvalificere sig.

Ud over en afdækning af kompetencerne indenfor dansk, matematik og IT, har Etiflex i samarbejde med
Netværkslokomotivet også fået afdækket medarbejdernes ønsker i forhold til faglig udvikling.

Det betyder, at Etiflex nu kan bruge kompetenceafdækningen aktivt og få sendt virksomhedens medarbejdere afsted på kurser og uddannelse på tidspunkter, der passer fornuftigt ind i den daglige produktion.

-hawin

 

 

FAKTA
Etiflex A/S ligger i Them, kun otte kilometer sydøst for Silkeborg og beskæftiger 37 ansatte. Blandt Etiflex’ kunder findes både
store og små virksomheder, primært i Danmark, men der leveres etiketter og fleksible emballager til hele verden. Etiflex
løser dagligt meget krævende opgaver til for eksempel fødevare- og medicinalindustrien, hvilket stiller store krav til præcision, kvalitet og sikkerhed.
Etiflex er certificeret efter de internationale standarder FSC, FSSC22000 og ISO9001.
I regnskabsåret 2018/19 blev overskuddet før skat på 1,8 mio. kr. mod kun 0,6 mio. kr. året før.
Efter skat blev resultatet på 1,4 mio. kr. mod 0,4 mio. kr. året før.
Egenkapitalen er på 9,5 mio. kr.
Etiflex er ligeligt ejet af Martin Ahler, Thomas Pedersen, Brian Sandgaard, Jacob Sørensen og Kimie Wulf. Alle ejere er
samtidig medarbejdere i virksomheden.

24/10 2019