Massiv interesse for plastkurser i CIRKLA

Massiv interesse for plastkurser i CIRKLA

Over 100 repræsentanter fra over 70 forskellige private virksomheder har i skrivende stund tilmeldt sig kurset ’Kender du plasten? – Basis’, som siden november 2018 er blevet udbudt i regi af ’CIRKLA – Akademi for plastgenanvendelse’

Akademiet udspringer af projektet ’Genanvendelse af plast – en styrket dansk industri’, der har modtaget knap 3 millioner kroner i støtte fra Industriens Fond. Bag projektet står brancheorganisationen Plastindustrien, Aalborg Universitet, PlanMiljø og genanvendelsesvirksomheden Aage Vestergaard Larsen A/S (AVL).

Hos Industriens Fond glæder man sig selvsagt over den store interesse, der viser, at arbejdet med ressourceoptimering og tætte samarbejder på tværs af værdikæder potentielt kan skabe stor værdi for de danske virksomheder.

– At få indtænkt alt fra design til plastindsamling, produktion og ny teknologi i virksomhedens forretningsmodel er ikke en let opgave. Det kræver nye kompetencer og nyttige værktøjer, og det kan CIRKLA bidrage til. Og ved at samle og forankre viden og erfaringer hos CIRKLA sikrer vi, at alle virksomheder har adgang til kurser og viden om arbejdet med at øge genanvendelsen af plast, siger Charlotte Kjeldsen Krarup, der er udviklingschef i Industriens Fond.

Hun påpeger videre, at selvom plast er i fokus hos CIRKLA, så kan akademiets viden og metoder også være til gavn for andre typer af virksomheder, der ønsker at styrke konkurrenceevnen gennem bedre ressourceudnyttelse eller cirkulære forretningsmodeller.

Nysgerrige kursister
Kurserne er en dags varighed, og de foregår rent fysisk hos AVL A/S i Mariager.
Her fortæller Gitte Buk Larsen, forretningsudviklings- og markedsføringschef i AVL A/S, at deltagerne er utroligt nysgerrige efter at blive klogere på plast:

– De vil simpelthen vide alt om plast – fra de mange forskellige plasttyper til, hvad der er fup og fakta om bioplast og bionedbrydelig plast. Særligt rundvisningen på vores fabrik – hvor man kan se plastgenanvendelse i praksis – gør et stort indtryk og giver et bedre indblik i de muligheder og udfordringer, der er i forhold til eksempelvis indsamling og sortering for at få de rene fraktioner.

Gitte Buk Larsen fortsætter:
– Den megen omtale af plast i medierne gør mange forvirrede og nogle gange endda frustrerede, da budskaberne om plastgenanvendelse ofte drukner i mængden. For danske virksomheder er der både store økonomiske og miljømæssige gevinster at hente ved øget plastgenanvendelse, og det potentiale prøver vi at indfri gennem undervisningen på kurserne.

Nyt kursus med ledige pladser den 9. april
Som en konsekvens af at CIRKLA’s syv første kurser allerede er blevet fyldt op, så er der netop oprettet en ny kursusdato den 9. april.
Thomas Drustrup, adm. direktør i brancheorganisationen Plastindustrien og formand for projektets styregruppe, siger afslutningsvis:

– Mange virksomheder er allerede godt i gang med at øge plastgenanvendelsen, men der er stadigvæk et stort uudnyttet potentiale i Danmark, og det oplever vi med al tydelighed med den store interesse for CIRKLA’s kurser. Derfor er jeg også glad for, at vi igen har haft mulighed for at åbne for tilmeldingen til endnu et kursus, men vi ved erfaringsmæssigt også, at man skal være hurtig for at få en plads.
Tilmelding er gratis for virksomhedsrepræsentanter og skal ske via CIRKLA.dk.

Fakta om Industriens Fond:
Industriens Fond er en engageret filantropisk fond og arbejder for, at hver enkelt støttekrone, der udbetales til projekter, har potentiale til at sikre anvendelsesorienteret viden og aktivitet med positiv virkning på Danmarks konkurrenceevne. 

-lipe

15/2 2019