AMU SYD: Ufaglærte medarbejdere har stort potentiale

AMU SYD: Ufaglærte medarbejdere har stort potentiale

Optaget på plastmageruddannelsen i januar 2020 er ikke prangende, og skolen rækker nu ud til virksomheder, der har ufaglærte medarbejdere ansat

AMU SYD i Ribe har i mange år uddannet ufaglærte plastmagere til den danske plastbranche. Skolen mangler lige nu lærlinge, der kan starte på erhvervsuddannelsen til plastmager i uge 4 i år. 

AMU SYD har særligt fokus på voksenlærlinge og har erfaring med, at lærlinge får glæde af at tage plastmageruddannelsen, mens virksomheden får en stolt og motiveret medarbejder retur.

Behov for virksomheders opbakning
Skolen i Ribe oplever lige nu, at interessen for plastmageruddannelsen er dalende. Skolen rækker ud til danske plastvirksomheder med kontakt til potentielle elever og beder dem om at undersøge internt, hvorvidt de har relevante medarbejdere ansat.

Kasper Greendahl, uddannelses- og praktikpladskonsulent hos AMU SYD, udtaler:

– Vi har igennem mange år haft stor succes med at uddanne ufaglærte til faglærte i plastbranchen. Vi kan se, at de nyuddannede elever kommer tilbage med ny gejst, nye metoder og stor viden, hvilket skaber værdi og giver nye tanker til virksomheden.

Mange dygtige, ufaglærte ansatte
Hos AMU SYD er erfaringen, at plastvirksomheder har utrolig mange dygtige ufaglærte medarbejdere ansat. Disse medarbejdere har både en basisviden om plast og produktion samt en god forståelse for arbejdsgange og det at være ansat i en produktionsvirksomhed.

Denne viden gør, at de ufaglærte plastmagere er dygtige og succesfulde på plastmageruddannelsen, fortæller Kasper Greendahl, uddannelses- og praktikpladskonsulent hos AMU SYD.

AMU SYD har ofte uddannet ufaglærte plastmagere, som ikke tidligere har haft positive oplevelser i deres skolegang og uddannelsesforløb.

Det er et stort opmærksomhedspunkt på skolen, fortæller Kasper Greendahl, uddannelses- og praktikpladskonsulent i AMU SYD. Han understreger, at der er stor hjælp og sparring at hente for den enkelte elev:

– Vi har mange elever, der pludselig får succes med skoleverden og oplever, at de kan noget og får dokumentation på deres kompetencer. Det er med til at give glade, tilfredse og stolte medarbejdere til virksomhederne.

På januar holdet i 2020 har AMU SYD enkelte elever, der pt. står uden en elevplads. Eleverne har stor erhvervserfaring. De ved, hvad det indebærer at være i en virksomhed, og de er motiverede for at gøre en stor indsats på en arbejdsplads.

Kasper Greendal, uddannelses- og praktikpladskonsulent hos AMU SYD fortæller:

– Hermed skal der lyde en opfordring til jer i virksomhederne, der vil være med til at uddanne de næste dygtige plastmagere. Har du elevpladsen, men mangler eleven, så er vi hos AMU SYD behjælpelige med at finde kandidaten.

 

-lipe

6/1 2020