10 virksomheder i samarbejde om genbrug af plast

10 virksomheder i samarbejde om genbrug af plast

Plastindustrien opretter ny medlemssektion for genanvendelsesvirksomheder. De 10 medlemmer står for over 90% af den danske produktion af genanvendt plast, og er vigtige medspillere i opgaven med øge genbruget markant

Der bliver som aldrig før talt om genanvendelse af plast og cirkulær økonomi, men nu skal den store opmærksomhed veksles til konkret handling.

Det mener i hvert fald ti danske genanvendelsesvirksomheder, som nu er gået sammen med at danne en ny medlemssektion under Plastindustrien kaldet Genanvendelsessektionen.

Med i styregruppen for den nye sektion er Franz Cuculiza, der er adm. direktør i Nordens største plastgenanvendelsesvirksomhed Aage Vestergaard Larsen A/S i Mariager:

– Vi har taget initiativ til at oprette en ny sektion, fordi der er et stort behov i det danske samfund for at få en bedre forståelse for, hvordan vi kan udnytte plasten meget bedre – ved genbrug og genanvendelse – end vi gør i dag. En så stor opgave kan et enkelt firma ikke løfte alene, og derfor var det naturligt at gå sammen i regi af Plastindustrien. Nu kan vi som branche dele ud af vores erfaring og viden til de andre dele af værdikæden, som ønsker at være med til at øge genanvendelsesgraden af plast i Danmark.

Franz Cuculiza fortsætter:

– Genanvendelsessektionens primære funktioner bliver at medvirke til, at plastaffald i langt højere grad bliver behandlet som en værdifuld råvare og ikke ’bare’ som affald. Plastens unikke egenskaber gør materialet meget egnet til genanvendelse, og det budskab skal vi have ud til specifikke brancher med et stort plastforbrug. Helt konkret vil vi hjælpe disse brancher ved bl.a. at lave guidelines i håndtering, sortering og opbevaring af brugt plast, så den brugte plast er bedre egnet til genanvendelse.

Det bliver Plastindustriens miljøpolitiske chef, Christina Busk, som skal varetage sekretærfunktionen for Plastindustriens Genanvendelsessektion.

Genavendelsessektionens vil arbejde for at fremme faglige og erhvervsmæssige forhold indenfor genanvendelsesområdet i Danmark ved:

At styrke samarbejdet mellem medlemsvirksomhederne indenfor genanvendelse af plast.
At skabe optimale rammebetingelser for drift og vækst af plastgenanvendelsesindustrien i Danmark samt at afsøge barrierer for vækst og identificere forretningspotentialer.
At repræsentere medlemsvirksomhederne og branchen overfor myndigheder omkring genanvendelse.
At bedrive informationsvirksomhed, og her under, formidle ny viden, eksempelvis fra europæiske søsterorganisationer.
At tage initiativ til eller medvirke til at uddanne og informere offentligheden og andre interessenter omkring genanvendelse af plast.

Medlemmerne af Plastindustriens Genanvendelsessektion er:

Aage Vestergaard Larsen A/S
RC PLAST
GENplast
Re-Match
Trioplast
EPS-Recycle
Plastix
Dansk Affaldsminimering
V. Pehrsson
Letbæk Plast

-lipe

7/1 2019
 • BrochurerDOWNLOAD
 • Lim Tech

  Lim Tech

  Samler brikkerne
 • Flexopack

  Flexopack

  BVM Pakkemaskiner
 • RajaPack

  RajaPack

  5.500 emballageprodukter – Leveret indenfor 48/72 timer.
 • Schur

  Schur

  Det kan mærkes overalt
 • Stok Emballage

  Stok Emballage

  Plastemballage til alle formål - og til hele Europa.
 • DS Smith

  DS Smith

  Emballageløsninger der optimerer jeres forsyningskæde
 • Agfa Graphics

  Agfa Graphics

  Inkjet Løsninger
 • Bong

  Bong

  Læs mere om vores konvolut- og Propac emballagesortiment