Så er der styr på farverne

Så er der styr på farverne

Digital berøringsfri farvemåler åbner nye døre inden for farvemåling til kvalitetsstyring og formulering

Strenometer præsenterer MetaVue VS3200, X-Rites nye berøringsfri billedspektrofotometer der med stor nøjagtighed effektiviserer og accelererer farvemålingen på fødevarer, væsker, pastaer, pulvere og gel samt plastik, kosmetik og små eller uregelmæssige emner.

I industrien er det afgørende at eksempelvis belægninger, plastik, kosmetik m.m. har en nøjagtig og ensartet farve. De fleste producenter kan derfor drage stor fordel af MetaVue som med sin store alsidighed og unikke præcision accelererer farveformuleringen og effektiviserer farvekontrollen i forbindelse med kvalitetsstyring.

Den er med til at speede hele processen op, samtidig med at spild og omarbejdning reduceres. Dette er især vigtigt i produktionsmiljøer hvor man arbejder med forskellige farver og ofte skifter imellem dem.

Men også på laboratorier kan man med fordel anvende MetaVue til farvemåling da den berøringsfri billeddannelse giver unikke muligheder og betyder at instrumenterne ikke forurenes.

-hawin

 

  • Instrumentet er hurtigt og enkelt at anvende – målinger foretages med et tryk på en knap på instrumentets front eller i softwaren.
  • I brugerfladen vises det største (Ø 12 mm) målområde som et forstørret cirkulært digitalt billede af emnet der skal måles.
  • Cirklen kan let og hurtigt efter behov reduceres ned til Ø 2 mm hvorefter det nye fokusområde trækkes hen til det ønskede målepunkt på det forstørrede billede.
  • Måleresultatet beregnes som ”gennemsnitsfarven” for det valgte område.
  • Alternativt anvendes ”SPOTCOLOR”-funktionen hvor den dominerende grundfarve renses for skygger og andre minoritetspixeleringer der afviger fra basisfarven. En stærk og unik feature der kommer til sin ret hvor skygger, som følge af en ujævn overflade eller udformning, giver stor måleusikkerhed med traditionelt udstyr.
  • Den indbyggede glanssensor giver mulighed for at registrere en separat glansmåling sammen med farvedataene.
  • Den unikke sporbarhed der allerede er i iQC/iMatch, forstærkes med muligheden for at gemme billedet af målepunktet sammen med data, det unikke id-nummer og registrerede måleopsætninger og tidspunkter.
  • Der er et udvalg af fleksibelt standardtilbehør, bl.a. stativer til måling på væsker og pulvere samt til enkel højdeforskydning ved måling på emner af varierende størrelse.

 

26/2 2018