Nyt samarbejde mellem Festo og Wexøe

Nyt samarbejde mellem Festo og Wexøe

Festo A/S og Wexøe A/S introducerede 1. maj 2020 et samarbejde, hvor Wexøe som et led i Festos nye markedsstrategi er blevet udpeget til 'Value Added Reseller'

- Wexøe har gennem de seneste år positioneret sig stærkt og opbygget nødvendige kompetencer inden for Industriel Automation. I tæt samarbejde med Rockwell Automation har vi haft fokus på automationsløsninger til maskinbyggere. Det er derfor et naturligt nyt skridt - og i overensstemmelse med vores strategi - at opstarte dette nye partnerskab med Festo, udtaler Mogens Brusgaard, CEO Wexøe.

Han fortsætter:

- I USA samarbejder Festo og Rockwell Automation og flere af Festos løsninger er integreret i Rockwell Automations softwareplatform. Vi vil naturligvis udnytte disse integrationsmuligheder til fordel for kunderne, når nu vi repræsenterer begge virksomheder.

Fra Festos side glæder man sig også til at komme i gang med samarbejdet.

- Vores nyligt indgåede aftale med Wexøe er et vigtigt skridt i Festos omnichannel strategi. Vi har i et stykke tid afsøgt det danske marked for partnere, der kan bringe yderligere værdi til vores løsninger, i form af bl.a. et dedikeret videnstungt automationsteam med en stærk baggrund inden for elektrisk automation og IIoT - til gavn for både maskinbyggere og slutbrugere. Det har vi fundet i Wexøe,udtaler John Brorup, Salgschef Festo.

Derudover har de to virksomheder fået opbygget et transparent og tillidsfuldt partnerskab under forberedelserne, som begge glæder sig til at udvikle yderligere.

- Tiden efter vi indgik aftalen har vi brugt på grundig forberedelse og et kompetenceløft af vores eksisterende team. Samtidig er vi er i markedet efter forstærkninger med viden inden for mekanisk automation. Vi har alle gået som løver i et bur og kan nu ikke vente længere med at komme i gang, siger Mogens Brusgaard.

-hawin

4/5 2020