Kortere pakketid og aflastede medarbejdere

Kortere pakketid og aflastede medarbejdere

Seks UR cobotter klarer pluk, pakning og palletering af tepakkerne på Unilevers fabrik i Polen, mens medarbejderne er fritaget for en trediedel af de tunge opgaver

- Hvert år faldt antallet af ansøgere til stillinger, der havde at gøre med palletering, men dette er en vigtig proces i vores anlæg, som skal udføres effektivt.

Det forklarer Dariusz Ratajczak, som er seniorspecialist i automatisering ved Unilever.
Det er en af verdens største producenter af dagligvarer, og alene i Polen har Unilever fire fabrikker, hvoraf den ene, i byen Katowice, er specialiceret i at pakke te.

Teen bliver leveret til fabrikken i sække på 25 kg, og virksomheden havde i lang tid haft problemer med at fastholde og finde medarbejdere til de monotone, manuelle opgaver inden for pakning og palletering; opgaver, der ofte også var anstrengende på grund af størrelsen på de produkter, der skulle håndteres.

Unilever havde brug for en automatiseret løsning til disse processer, men det var svært at finde en fleksibel robot med en passende nyttelast og rækkevidde kombineret med intuitiv anvendelse og programmering. Særlige opgaver blev delt op i underprocesser for systematisk at automatisere enkelte faser, frigøre folk fra anstrengende opgaver og inddrage de opgaver, der skabte mere værdi.

-Til pakning havde vi brug for en robot med tilstrækkelig armrækkevidde. Den opgave, som robotten skulle udføre, bestod i at plukke forskellige kasser med te og placere dem på en palle, fortæller Dariusz Ratajczak.

Seks robotter afløser et menneske
Løsningen blev danske robotter fra Universal Robots.
UR10-cobotten, med en rækkevidde på 1300 mm og en nyttelast på 10 kg, blev udsat for omfattende tests på Unilevers fabrik i Katowice. Under udførelsen af tepakningsopgaven blev der anvendt en vakuumgriber. Forsøgene gik godt, så godt, at virksomheden besluttede at indføre UR10-cobots. Implementeringen af den første cobot blev udført af en systemintegrator og tog omkring 3 uger.

Unilever automatiserede to produktionslinjer fuldstændigt i Katowice, hvor seks UR10-robotter nu håndterer opgaver relateret til pakning af te. Før indførelsen af automatisering var alle disse opgaver blevet udført af et menneske. Operatørerne brugte omkring 70 % af tiden på pakning og 30 % på palletering.

Nu hvor palleteringen er fuldstændigt automatiseret ved hjælp af cobots, er operatørerne blevet frigjort fra 30 % af opgaverne. Cobots udfører det arbejde, der er mest monotont, og gør det meget effektivt: De palleterer omkring 1100 kasser i løbet af en ottetimersvagt. Under palleteringsprocessen placeres hver enkelt kasse på pallen af en UR10 i henhold til et foruddefineret mønster.

Robotternes programmering afhænger af formen og størrelsen af papemballagen. Men processen er under alle omstændigheder den samme. Efter at have nået det angivne antal kasser på pallen, påbegynder UR10 det næste lag.

Pallen har sædvanligvis seks til ti lag og indeholder ti til enogtyve kasser i hvert lag. Når pakningen af et lag er afsluttet, beregner cobotten den nye højde og markerer startpunktet for det næste. Når operatøren ser, at UR10 begynder at stable kartoner på næste palle, kører han den allerede læssede palle væk. Det tager cobotten omkring 20 til 30 minutter at færdiggøre en palle.

-Indførelsen af UR10-cobots gjorde, at vi kunne forkorte pakningstiden og samtidig forbedre arbejdsprocessernes ergonomi betydeligt. Før automatiseringen var medarbejderne nødt til at udføre monotone opgaver, der involverede at bukke sig ned for at placere kasser på lavere lag på pallen. Denne aktivitet, som var den hårdeste, blev komplet fjernet med UR-robotterne,siger Dariusz Ratajczak.

Han tilføjer, at UR-cobotten har tjent sig selv hjem efter omkring 12 måneder, og at fabrikken nu arbejder på at automatisere andre processer, lige som holdet i Katowice er klar til at dele sine erfaringer med de øvrige Unileverfabrikker, som overvejer at indføre samarbejdsrobotter i produktionen.

-lipe

 

12/12 2019