Plastindustrien undrer sig over Grakom-analyse

Plastindustrien undrer sig over Grakom-analyse

-GRAKOM sparker en allerede åben dør ind med sin nye plastanalyse. Det mener, Plastindustrien, som påpeger, at en række af de initiativer, GRAKOM efterlyser, allerede har været i gang i flere år - bl.a. en designmanual for plastemballage

Af Lisbeth Petersen

Den grafiske brancheforening, GRAKOM offentliggjorde for et par uger siden en ny analyse, som konkluderer, at 54 procent af al den plast, der indsamles til genanvendelse, slet ikke bliver genanvendt, og af Danmark er placeret langt under EU’s målsætning om, at halvdelen af husholdningernes plastemballage skal genanvendes i 2025.

I analysen efterlyser GRAKOM derfor initiativer til bl.a. en designmanual for plastemballage og øget indsamling af plast fra private husstande. Og det vækker undren i brancheforeningen, Plastindustrien.

-Det er korrekt, at der i dag ikke bliver genanvendt nok plast i dag, men i de seneste år er der i gangsat en lang række projekter, der netop skal øge produktionen af bæredygtig plastemballage og dermed også genanvendelse siger miljøpolitisk chef i Plastindustrien, Christina Busk, og uddyber:

-Når det gælder designfasen er den vigtig i forhold til at få mere plastemballage genbrugt og genanvendt. Derfor har vi også taget initiativet til en meget omfattende Designguide, som er udviklet i et tæt samarbejde med emballageproducenter, detailhandlen, Danmarks Naturfredningsforening m.fl.

 Miljøpolitisk chef i Plastindustrien, Christina Busk

 -Guiden er senest opdateret i 2019, den bliver anvendt flittigt på markedet, og er endda også blevet fremhævet positivt i Regeringens handlingsplan for cirkulær økonomi. Og ud over vores, findes der også andre designguides som for eksempel en fra Dansk Erhverv.

Kommunerne er i gang med strømlinet affaldsordning
I plastanalysen opfordrer GRAKOM til at øge indsamlingen af plast ved de enkelte husstande. Men det initiativ er allerede i gang, svarer Plastindustrien:

-Et bredt flertal i Folketinget vedtog sidste sommer - efter længere tids pres fra bl.a. Plastindustrien - at der skal ske en strømlining af de kommunale affaldsordninger, så alle danskere får have mulighed for at sortere plast i hjemmet. Kommunerne er nu – i varierende tempo – ved at implementere ensretningen, hvilket uden tvivl vil være en stor fordel for plastgenanvendelsen i Danmark. Derfor sparker GRAKOM en allerede åben dør ind, siger Christina Busk.

Producentansvar vil belønne bæredygtighed
Hun stiller sig også uforstående overfor GRAKOMs udsagn om, at en øget genanvendelse af plast kræver et økonomisk incitament:

-GRAKOM nævner kun meget overfladisk det kommende producentansvar på emballage i deres analyse. Det er ellers et oplagt redskab til netop at økonomisk belønne de virksomheder, som designer/fremstiller bæredygtig emballage. Vores vision for producentansvaret er, at det bliver ambitiøst og fremmer cirkulære løsninger. Målet skal være, at vi får så høj kvalitet ud af vores emballageaffald, at det kan anvendes til både fødevarer og andre forbrugerprodukter igen, påpeger Christina Busk, og tilføjer:

- Alt i alt tror vi på, at alle disse initiativer vil betyde en markant, positiv forandring i de kommende år.

22/3 2021