Forsøg med genbrug af medicinsk plast

Forsøg med genbrug af medicinsk plast

Læger og sygeplejersker på Rigshospitalet Glostrup indsamler i en testperiode medicinsk engangsudstyr i PVC-holdig plast, som efterfølgende sendes til genanvendelse på Teknologisk Institut

Hospitaler og klinikker bruger store mængder medicinsk engangsudstyr, hvor ca. 40 % er lavet af plasttypen blød PVC, der i dag skal sendes til deponi og ikke kan indgå i den almindelige affaldssortering eller genanvendes. Men det vil en stor indsats fra Rigshospitalet Glostrups medarbejdere nu forsøge at lave om på.

Medarbejderne på Rigshospitalet Glostrup vil i en testperiode over to måneder indsamle anæstesimasker fra en række specialer. For at sikre, at udstyret er helt ensartet, leverer Ambu A/S de anæstesimasker, der bruges på afsnittene i hele perioden. De brugte masker sendes til Teknologisk Institut, der fjerner blødgørere og andre tilsætningsstoffer gennem kemisk oprensning og sterilisation af plasten.

Et nyt PVC-materiale vil blive formuleret ved at tilføje nye blødgørere og additiver og projektet vil herefter undersøge, om dette materiale kan bruges til fremstilling af nye produkter - og meget gerne nye Ambu-produkter, f.eks. træningsmannequinen Ambu® Man. Målet med projektet er således at skabe et cirkulært kredsløb for genanvendelse af Rigshospitalet Glostrups medicinske engangsudstyr.

- Indsamlingen har været en stor succes blandt hospitalspersonalet, og det har åbnet øjnene for, hvordan vi kan genbruge plastik, både i vores arbejde og derhjemme. Vores sorteringssystem er meget nemt og det er skønt, at de brugte masker på sigt kan komme patienterne til gavn igen, siger Mette Skriver, specialeansvarlig på anæstesiafsnittet på Rigshospitalet Glostrup og initiativtager til indsamlingen.

Indsamlingsprojektet blev for nyligt præsenteret på en konference for over 100 anæstesisygeplejesker, hvor Mette Skriver vandt prisen for bedste indlæg af det begejstrede publikum. Nu indstilles hun til en miljøpris i Region Hovedstaden for sit arbejde.

Genanvendelse er et stort fremskridt
Til at rense plasten og fjerne blødgørere benytter Teknologisk Institut teknologien superkritisk CO2, der er et miljøvenligt opløsningsmiddel, som kan udvaske uønskede tilsætningsstoffer og dermed skabe renere materialer, der kan benyttes til nye produkter.

- Hvis vi kan demonstrere genanvendelsen af blød PVC til nye produkter af høj værdi, vil det betyde, at vi kan bringe medicinsk udstyr ind på genanvendelsesområdet, og at det kan indgå i den cirkulære økonomi. Det vil være et stort fremskridt inden for genanvendt plast, siger Peter Sommer-Larsen, forretningsleder på Teknologisk Institut.

For Ambu, som udvikler og producerer medicinsk udstyr til hospitaler, har det været interessant at opleve, at hospitalerne i deres travle hverdag har en stor interesse for genanvendelse af medicinsk udstyr i blød PVC.

- Det er vigtigt for Ambu, at vi tager et ansvar for at vores produkter belaster miljøet mindst muligt. Vi har derfor længe haft fokus på internt at genanvende sprøjtestøbt PVC fra vores produktion i nye produkter, og vi vil i fremtiden fokusere på at benytte genanvendt plast i produkter, hvor det er muligt, siger Annette Bitz, Principal Biosafety Specialist og Ambus repræsentant i MUDP-projektet.

Efter projektets start er Ambu blevet kontaktet af andre hospitaler, som også har interesse i at forsøge at genanvende PVC fra medicinsk udstyr.

Fakta:
MUDP-projektet 'Sikker og effektiv genanvendelse af blød PVC fra medicinsk udstyr ved miljøvenlig superkritisk kuldioxid (scCO2) teknologi' blev startet i 2016 og afsluttes i 2019. Projektets deltagere er Teknologisk Institut, Ambu A/S, PVC Informationsrådet og PVCMed Alliance og ekstruderingsvirksomheden Gibo Danmark A/S er involveret i at vurdere design for genanvendelse, og hvilke mulige produkter og forretningsmuligheder der kan skabes af det fremstillede recyklat af det genbrugte PVC.

-lipe

3/10 2019