Bred politisk opbakning til regeringens plastikplan

Bred politisk opbakning til regeringens plastikplan

Alle Folketingets partier er enige om, at mindre plastik skal gå til spilde, og at plastik skal indgå i cirkulære kredsløb. Flere ville gerne have haft yderligere krav og konkrete initiativer, men støtter regeringens handlingsplan, der får betydning for alle, som producerer eller anvender plast

Mere plastik skal genanvendes, mindre skal gå til spilde, og mindre skal ende i naturen. Regeringen er enig med alle Folketingets partier om at styrke det politiske samarbejde om en national plastikindsats.

- Nye miljøudfordringer kræver nye måder at samarbejde på politisk. Vi har nu aftalt at styrke samarbejdet om plastik på tværs af alle de politiske partier. Partierne er enige om, at det kræver en solid indsats og et markant politisk fokus at stoppe plastikforurening og fremme cirkulær økonomi. Jeg er derfor glad for, at alle partier bakker op om at samarbejde de næste fire år, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Regeringen præsenterede sin plastikhandlingsplan 'Plastik uden spild' i december. Den samarbejdsaftale, som netop er indgået, medfører bl.a. et øget fokus på bæredygtigt design af plastikemballage, reduktion af forbruget af kildevand på flaske samt styrket viden om mikroplast. Aftalen fastlægger også, at parterne løbende skal drøfte reduktion af plastikforurening, mere genanvendelse og cirkulær økonomi. 

Socialdemokratiet:
- Det er ingen hemmelighed, at Socialdemokratiet på en række punkter gerne ville være gået længere, end vi gør her. Men det er positivt, at vi trods alt får en aftale, hvor vi med det nationale plastikcenter sætter gang i vidensopbygningen i forhold til emner som plastikforurening, mikroplast og genbrug. Det er viden, der i fremtiden bør føre til beslutninger på Christiansborg, der sikrer at mere plastik genbruges så mindre brændes af eller ender i naturen, siger Socialdemokratiets miljøordfører, Christian Rabjerg Madsen.

Dansk Folkeparti:
- Vi ser særligt frem til, at det nationale plastikcenter får skabt et bedre vidensgrundlag, da der i dag er mange områder, hvor vi har overraskende lidt viden. Vi er glade for samarbejdsaftalen, fordi det betyder, at vi nu kan fortsætte diskussionen på et mere oplyst grundlag. Vi skal være sikre på, at vi får prioriteret vores indsats rigtigt, siger miljøordfører for Dansk Folkeparti, Pia Adelsteen.

Enhedslisten:
- Det er afgørende, at Danmark bliver bedre til at håndtere det stigende forbrug af plastik. Vi havde håbet på, at der kunne opnås enighed om konkrete mål og tiltag - f.eks. grænseværdier for udledning af mikroplast i havmiljøet og pantordning på bæreposer. Men vi er med i aftalen, da den trods alt tager et lille skridt i den rigtige retning. Vi håber, at det nationale plastikcenter vil komme med mange supplerende aktiviteter i forhold til at reducere mængden af efterladt fiskegrej i havet, siger miljøordfører for Enhedslisten, Øjvind Vilsholm.

Liberal Alliance
- Regeringens plastikhandlingsplan har et godt fokus på at kortlægge og understøtte forretningspotentialer for danske plastikvirksomheder i en cirkulær økonomi. Det danske og europæiske marked for plastikaffald og genanvendt plastik vil vokse, og derfor er det oplagt, at få udpeget danske virksomheders styrkepositioner. Jeg ser frem til i samarbejde med de andre partier at få understøttet det, siger Liberal Alliances miljøordfører, Carsten Bach.

Alternativet
- For Alternativet er det væsentligt at sikre, at vi får styr på udledning af mikroplast i vores miljø. Vi er derfor glade for, at der i det kommende politiske samarbejde vil være fokus på, hvordan reduktion af mikroplast kan indgå i vandplanlægningen, siger miljøordfører for Alternativet, Christian Poll

Radikale Venstre
- Plastik er et af de største miljøproblemer i verden. Plastik er bekvemt, fordi det er billigt og nemt. Men det betyder også, at vi alt for ofte bruger det en enkelt gang og smider det væk. Med aftalen tager vi de første skridt væk fra hovedløs brug af engangsplastik og hen mod mere genbrug og genanvendelse. F.eks glæder jeg mig til take-away kaffekopper, der kan genbruges. Og til, at vi kan skifte vand fra plastikflasker ud med vand fra vandhaner, siger miljøordfører for Radikale Venstre, Ida Auken.

SF
-For SF er det afgørende, at vi også får udnyttet det plastikaffald, som ikke kan genanvendes, som en værdifuld ressource. Vi skal udforske mulighederne for helt nye teknologier, så plastik kan bruges som råstof til nye produkter. Vi er derfor glade for, at dette også er i fokus i det kommende politiske samarbejde, siger miljøordfører for SF, Trine Torp, som dog samtidig beklager, at der ikke har kunnet opnås enighed om en egentlig handlingsplan mod plastforurening.

Konservative
- For Konservative har det været afgørende, at vi får gjort noget ved plastikaffaldet, som hver dag skyller op på de danske kyster. Vi er derfor glade for, at en fireårig tilskudspulje på i alt 16 mio. kroner til lokale frivillige initiativer til at rengøre de danske strande for plastik og andet affald, er en del af regeringens plastikhandlingsplan, siger miljøordfører for det Konservative Folkeparti, Erik Lund.

Venstre
- Der er i dag alt for meget plastik, der smides i naturen eller brændes af. Plastik er en ressource, som vi skal bruge meget mere fornuftigt. Regeringens plastikhandlingsplan har netop fokus på at øge genanvendelsen igennem mere samarbejde i værdikæden, siger miljøordfører for Venstre, Erling Bonnesen.

-lipe

1/2 2019