Kokusai Pulp and Paper laver optionsaftale for køb af Antalis

Kokusai Pulp and Paper laver optionsaftale for køb af Antalis

Kokusai Pulp and Paper har tegnet en bindende optionsaftale for køb af alle aktier, som indehaves af Sequana, Antalis’ majoritetsejer, en aktiekøbsaftale for køb af alle aktier, som indehaves af Bpifrance Participations samt en omstruktureringsaftale med Antalis’ eksisterende långivere

Når de annoncerede transaktioner er afsluttet, vil Kokusai Pulp and Paper give et forenklet kontant tilbud om overtagelse af alle resterende aktier i Antalis.

- Vi ser meget positivt på nyheden om en ny potentiel ejerstruktur for Antalis-gruppen. Det japanske selskab Kokusai Pulp and Paper passer godt til Antalis både rent geografisk, da vi nu får en stærkere dækning over flere kontinenter, og strategisk, da vi deler et fælles mål udtaler Steen Murmann, administrerende direktør i Antalis A/S.

KPP er en ledende japansk papirdistributionskoncern med virksomheder i Japan, Asien og Australien med en omsætning på cirka 3,2 milliarder euro.

KPPs aktier er noteret på Tokyo Stock Exchange. Med et udbud af produkter og services til sine kunder og leverandører i alle sektorer og geografiske områder forventer parterne at KPPs opkøb af Antalis kan gøre virksomheden til en af de ledende aktører inden for distribution af papir, emballage og visuel kommunikation på fire kontinenter - Asien, Europa, Australien og Latinamerika.

Den nyetablerede koncern har en årlig omsætning på cirka 5,3 milliarder euro inklusiv 3,3 millioner ton solgt papir.

Optionsaftalen blev underskrevet den 31. marts 2020 af Kokusai Pulp & Paper Co., Ltd., som er en af de ledende papirdistributører i Japan, Asien och Australien. Aftalen angik opkøb af alle aktier, der indehaves af Sequana, Antalis' majoritetsejer, der repræsenterer 75,2% af aktiekapitalen og 82,5% af stemmerettighederne til en pris på 0,10 euro per aktie.

Antalis blev også oplyst, at KPP og Bpifrance Participations underskrev en aktiekøbsaftale den 31. marts 2020, hvorefter KPP skulle opkøbe alle de aktier, som indehaves af Bpifrance Participations, hvilket repræsenterede 8,5% af Antalis’ aktiekapital og stemmeret til en pris på 0,40 euro per aktie kun underlagt overførslen af Sequanas aktier til KPP.

Antalis’ ledelse hilser den planlagte kombination med KPP velkommen, hvilket markerer den succesfulde afslutning af Antalis’ søgning efter en ny aktieindehaverstruktur, som sigter mod at støtte implementeringen af deres strategiske planer.

Det opkøbsforslag, som KPP har indleveret blev valgt efter en åben og konkurrerende proces. Hervé Poncin, koncernchef for Antalis, kommenterer:

- Antalis, ledelsen og ansatte er meget tilfredse med denne kombination med KPP, som gør det muligt at åbne op for et nyt kapitel i den internationale udvikling. Det vil give Antalis de nødvendige midler for at støtte denne udvikling og styrke markedspositionen.

-hawin

 
Antalis er blandt de ledende inden for B2B-distribution af papir (nummer 1 over hele verdenen udenfor USA) og industriel emballage og nummer 2 inden for distribution af visual communication i Europa. I 2019 rapporterede koncernen et salg på 2,1 milliarder euro og havde 4 700 ansatte som servicerede over 115.000 kunder i 39 lande. Gennem sine 117 distributionscentre har Antalis cirka 11.000 leverancer dagligt i hele verdenen og distribuerede 1.1 millioner ton papir i 2019.

1/4 2020