Returemballage får en hjælpende hånd

Returemballage får en hjælpende hånd

Emballageretur er til for at hjælpe danske producenter og importører med at håndtere producentansvaret for emballage. Organisationen har en dyb viden om og stor erfaring med hele affaldsprocessen fra indsamling, håndtering, genanvendelse og genbrug. Bag Emballageretur står nemlig en af Danmarks mest erfarne genbrugsaktører, Elretur

Fra 2025 bliver mange danske producenter og importører af produkter både økonomisk og praktisk ansvarlige for at indsamle, behandle, genanvende og genbruge de store mængder emballage, som virksomhederne bruger til deres produkter.

Producentansvaret for emballage træder i kraft i 2025, men allerede nu står en meget erfaren aktør klar til at hjælpe virksomhederne med de udfordringer, som producentansvaret medfører.

Emballageretur er nemlig etableret af Elretur, den danske kollektivordning for håndtering, genbrug og genanvendelse af udtjente el-artikler.

- De nye regler for emballage minder om de regler, der allerede er gældende for producenter og importører af el-artikler. Vi har siden 2005 indsamlet, behandlet og forberedt udtjente el-artikler og batterier til genbrug, genanvendelse eller bortskaffelse for de over 950 virksomheder, som er medlemmer i vores non-profit-organisation.

- Vi har en dyb viden om den cirkulære økonomi, og vores mål er at gøre Danmark til foregangsland indenfor genanvendelse og genbrug. Et yderligere skridt i den retning er at håndtere og genanvende de kæmpestore mængder emballage, som emballagepåfyldere (*) bruger til deres varer, siger adm. direktør i Elretur, Morten Harboe-Jepsen.

På www.emballageretur.dk kan danske importører og producenter allerede fra i dag få viden om, hvordan de skal forholde sig til de kommende krav, hvordan man designer en miljøansvarlig og genbrugsegnet emballage og skrive sig op, så alle virksomheder er fuldt opdaterede på reglerne og konsekvenserne, i god tid før de træder i kraft.

- Vi har etableret Emballageretur for at lette virksomhedernes byrder, hjælpe med papirarbejdet og fra 2025 tage ansvaret for, at emballagen bliver recirkuleret, genbrugt og genanvendt, så både virksomhederne, miljøet og alle os andre vinder ved ordningen.

- Elretur har den nødvendige indsigt i og erfaring med affaldsprocessen fra skrald til genanvendelse og genbrug. Så cirkulationen af den brugte emballage bliver meget effektiv og med de lavest mulige omkostninger. Både for virksomhederne og for vores fælles miljø, siger Morten Harboe-Jepsen.

Miljøstyrelsen vurderer, at virksomhederne under ordningen for producentansvar for emballage får en regning på 2,3 mia. kr. årligt.

-hawin

* Emballagepåfyldere er de virksomheder, der aftapper, påfylder eller pakker varer på- eller i emballager med henblik på salg. Miljøministeriet estimerer, at omkring 41.000 virksomheder fordelt på 736 branchekoder vil være omfattet af producentansvaret for emballage i Danmark.

 

Om Emballagetur
Emballageretur er etableret af Danmarks største kollektivordning for elskrot og udtjente batterier, Elretur.

Emballageretur er en non-profit kollektivordning, som tager ansvaret for emballageaffaldet fra det afleveres på genbrugspladsen til det enten bliver genbrugt, genanvendt i nye produkter eller miljøansvarligt bortskaffet. Emballageretur tilbyder at håndtere virksomhedernes producentansvar for emballage, når reglerne for producentansvar på området træder i kraft i 2025.

Emballageretur vil frem mod 2025 informere virksomhederne om reglerne for det kommende producentansvar, om konsekvenserne af de nye regler og om, hvordan virksomhederne sænker deres omkostninger ved at fokusere på emballage med højt genbrugs- og genanvendelsespotentiale.

Om Elretur
Elretur er Danmarks største kollektivordning, som repræsenterer mange forskellige brancher og virksomhedstyper. Vi håndterer producentansvaret for elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) samt batterier på vegne af mere end 950 medlemmer.

Elretur er en non-profit-organisation og sørger for ansvarlig og omkostningseffektiv indsamling og håndtering af det elektronik- og batteriaffald, der afleveres på landets genbrugspladser. Det i en sådan grad, at Elretur genanvender 84 procent af de indsamlede produkter. Det er over EU-gennemsnittet på 80 procent. Målet er nu at gå skridtet videre og øge genbruget af produkterne.

9/1 2023