Grakom: Tænk på hele emballagens livscyklus

Grakom: Tænk på hele emballagens livscyklus

Regeringen har lanceret et nyt initiativ, som skal give mere viden om, hvordan emballage brugt i e-handlen kan gøres mere bæredygtig. Brancheorganisationen opfordrer regeringen til at fokusere på hele på emballagens livscyklus og ikke kun dele af den

I Danmark handler vi varer på nettet for 174 mia. kr. om året, og tallet vokser hvert år. Med de mange varer følger store mængder emballage. Derfor har regeringen igangsat et initiativ, som skal give mere viden om, hvordan emballage bliver mere bæredygtig i e-handlen.

Hos GRAKOM imødekommer man regeringens nye initiativ og opfordrer til, at der i det kommende arbejde fokuseres på hele emballagens livscyklus:

- Det er helt centralt for emballages bæredygtighed, at den designes med henblik på genanvendelse. Enten af selve emballagen eller de materialer den består af. I det kommende arbejde bør man også se på, hvordan man mindske forbruget af materialer med en fossil oprindelse og erstatte det med flere fornybare materialer, som f.eks. pap eller papir, siger Thomas Torp, som er administrerende direktør for GRAKOM.

Beskadigede varer belaster også miljøet
Han påpeger, at det er vigtigt, ikke kun at fokusere på emballagens miljø- og klimabelastning, men også på hvor godt emballagen beskytter selve varen. Hvis varer beskadiges, fordi emballagen ikke er god nok, kan det nemlig få den modsatte effekt på miljø- og klima.

- Emballages vigtigste formål er at beskytte en vare. Transporten og produktionen af selve emballagen udgør kun en lille del af varens samlede klima- og miljøbelastning. Der er uden tvivl potentiale i at minimere emballageforbrug og bruge mere bæredygtige materialer, det er dog vigtigt at have i baghovedet, at flere beskadigede varer kan medføre en større klima- og miljøbelastning, siger Thomas Torp.

Ensrettet og bedre sortering
Mere bæredygtighed kræver, at der også fokuseres på, hvad der sker med emballagen efter endt brug. Her er der fortsat nogle udfordringer.

- Kommunerne sorterer affald forskelligt. Det medfører, at genvindingsvirksomhederne ikke kan standardisere genanvendelse. Samtidig er affaldsfraktionerne ikke rene nok, hvilket giver dårligere afregningspriser. En ensrettet og forbedret affaldssortering vil medføre bedre økonomi i genanvendelse og dermed også, at flere materialer genanvendes siger Thomas Torp.

GRAKOM er erhvervsorganisation for over 500 virksomheder indenfor grafisk kommunikation, medier og markedsføring.

-lipe

8/1 2020