Tonsvis af genanvendte plastbakker på vej retur til køledisken

Tonsvis af genanvendte plastbakker på vej retur til køledisken

I torsdags sendte Partnerskab for Cirkulære Fødevarebakker det første læs plastbakker afsted til genanvendelse og produktion af nye fødevarebakker. I alt syv ton indsamlet plast fra borgerne i København bliver nu til mere end 400.000 nye plastbakker

Siden Partnerskab for Cirkulære Fødevarebakker blev lanceret i september 2019, har Københavns Kommune og ARC haft travlt med at sortere fødevarebakker og -bøtter ud af det blandede plastaffald, som indsamles hos kommunens borgere. Nu har partnerskabet taget næste skridt.

- Når borgerne sorterer affald, skal det give mening, og dette projekt viser meget konkret, hvordan affaldssorteringen gør en forskel. Når vi genanvender plast, sparer vi miljøet for både udvinding og afbrænding, hvilket bidrager til vores fokus på cirkulær økonomi, og dermed kan den enkelte københavner være med til at gøre fremtiden grønnere, siger teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune Ninna Hedeager Olsen.

Demonstrationsprojektet har potentialet til at blive en 'game changer' for genanvendelsen af plastaffald i Danmark. Med regeringens nye forslag til en ensretning af affaldssorteringen i Danmark, er der kommet øget fokus på behovet for at fremme genanvendelse af plast i høj kvalitet. I København består ca. 1/3 af det indsamlede plastaffald fra husholdninger af fødevarebakker og -bøtter.

Denne mængde er hidtil blevet genanvendt til andre produkter end ny fødevareemballage. Det betyder, at fødevareindustrien må gøre brug af store mængder ny plast til egne produkter, uanset om denne mængde kan genanvendes i andre produkter. Det er dette billede, som partnerskabet forsøger at ændre.

- Hver gang vi genanvender en fødevarebakke i PET til en ny fødevarebakke, så sparrer vi 60-70 % CO2, blandt andet fordi vi slipper for at udvinde olie til produktion af ny plast, siger Regional CEO hos Faerch Jesper Emil Jensen.

De sorterede fødevarebakker og -bøtter fra København transporteres til Duiven i Holland, hvor de bliver vasket og omdannet til nye råvarer. Herefter sendes råvarerne til produktion af nye bakker hos Faerch i Holstebro, der bruger dem til at producere nye bakker til emballering af fødevarer fra Danish Crown, som vil være at finde i REMA-1000 og COOP butikker i København i løbet af sommeren.

Klar og snart også sort emballage
Det første læs, der sendes til genanvendelse, består fortrinsvis af klare plastbakker. De udgør langt størstedelen af den samlede mængde af fødevarebakker og -bøtter i København. Men for at demonstrere, at også de sorte og farvede bakker kan genanvendes, indeholder læsset cirka et halvt ton sorte bakker. Farvede bakker og bøtter i affaldsstrømmen ender med at blive sorte, når de genanvendes, uanset om de er grønne, blå eller røde. Det skyldes, at forskellige farver sammenblandes i genanvendelsesprocessen. Hvis vi skal indfri de ambitiøse mål for genanvendelse af plast, er det derfor vigtigt, at der udvikles løsninger til sortering af sort plast.

De sorte bakker er i første omgang blevet håndsorteret, men Københavns Kommune, ARC og virksomheden IHP Systems arbejder hårdt på at udvikle og implementere en spritny sorteringsrobot til at sortere de sorte bakker. Robotten er allerede i stand til at detektere og sortere de sorte bakker og forventningen er, at den kan indgå som en naturlig del af testanlægget efter sommerferien. Samtidig undersøger partnerskabet andre muligheder på markedet.

Partnerskabet forventer stadig at nå målsætningen om at genanvende 5 mio. fødevarebakker frem mod efteråret 2020. Samtidig håber partnerne løbende at udvide og skalere partnerskabet for at nå målet om et egentligt lukket kredsløb for alle danske fødevarebakker.

-lipe

 

6/6 2020