Plastindustrien: Vi har et ekstra ansvarPå billedet ses et eksempel på hvordan en plastvirksomhed arbejder med at minimere spild. Her gennem kommunikation til de ansatte og filtre i afløb

Plastindustrien: Vi har et ekstra ansvar

Plast har intet at gøre i naturen, og vi har som industri helt ubetinget et ekstra ansvar for at undgå, at det sker. Er der problemer, skal de løses, siger adm. direktør Thomas Drustrup om fund af pellets.

Det er NGO’erne Plastic Change og Fauna & Flora International, som har foretaget stikprøver, der viser fund af plastpellets i naturen omkring seks danske plastvirksomheder. 

Organisationerne mener at have dokumenteret, at disse pellets, der er plasten i sin råvareform, er udledt fra virksomhedernes produktion.

Adm. direktør i Plastindustrien – de danske plastvirksomheders brancheorganisation – Thomas Drustrup siger:
– Plast har intet at gøre i naturen, og vi har som industri helt ubetinget et ekstra ansvar for at undgå, at det sker.
Derfor ser vi med stor alvor på resultaterne af denne stikprøve.Han fortsætter:
– Netop for at forebygge spild af råvarer fra vores virksomheder, har vi lanceret miljøprogrammet Operation Clean Sweep i Danmark. Vi har på vegne af branchen sat nogle ambitiøse mål for implementering af miljøprogrammet og afsat en hel del
interne ressourcer for både at udbrede og udvikle det. Vi er med andre ord i gang, men helt opmærksomme på, at vi ikke er
i mål endnu.

Med hensyn til,  hvad der nu skal ske, siger Thomas Drustrup:

– Vi er nødt til at starte med at nærstudere stikprøveundersøgelsen og gå i dybden med resultaterne. Vi har først modtaget den her til morgen. Vi vil dernæst gå i dialog med de relevante virksomheder og myndigheder om problemets omfang, og om hvordan vi kommer det til livs. For der skal ikke være tvivl: Er der problemer, skal de løses. Ligger der plast og pellets i naturen, så skal vi i lighed med alle andre rydde op efter os selv.

-lipe

8/11 2018