Løn og lønadministration koster værdifuld tid for virksomhederne

Løn og lønadministration koster værdifuld tid for virksomhederne

#### Emballage debatteres som aldrig før i denne tid. Vi ser et stigende behov for bæredygtig, klimavenlig og let nedbrydelig emballage stort set alle vegne

Klimaudfordringerne er bestemt kommet på dagsordenen, og derfor skal der frigøres mest mulig tid i virksomhederne til at udvikle fremtidens løsninger.

Lønadministration skal være enkel

En af de udfordringer som mange firmaer slås med på månedlig basis, er løn og lønadministration. Løn er (for de fleste i hvert fald) en forudsætning for at gå på arbejde, og derfor er det da også uhyre vigtigt, at der er styr på lønnen hver eneste gang. Men hvis ikke man har en effektiv lønadministration, kan man ende med at bruge uforholdsmæssig meget tid på at manøvrere rundt i diverse Excel ark og bilag, som fjerner fokus fra kerneopgaven.

Derfor er det, uanset størrelsen på sin virksomhed, seriøst værd at overveje en outsourcing af sin løn og lønadministration. Det er hurtigere, nemmere og ofte også (målt i anvendt tid) billigere at få andre til at klare det administrative og selv holde fokus på produktudvikling, markedsføring, vækst og progression i firmaet.

Uret tikker, og tid er penge

De fleste er nok bekendt med det gamle udtryk, at ”tid er penge”. Det er en gammel floskel, men ikke desto mindre, i et eller andet omfang, sandt. Tid er, om ikke direkte penge, så i hvert fald blevet en knap ressource. Og tiden er vigtig i denne tid. Ekstremt vigtig. Klimaudfordringerne er på tapetet igen og igen, og ifølge forskere og eksperter, skal vi handle nu, hvis vi vil nå at vende udviklingen inden det er for sent.

Emballage spiller desværre en ikke uvæsentlig rolle i klimaregnskabet. Vores have flyder med plastik – hovedsageligt i form af plastikposer, -kartoner og -flasker, som ikke er biologisk nedbrydelige. Det er derfor essentielt, at vi frigør mest mulig tid i emballageproduktionen til at udvikle og producere alternative løsninger, som ikke i samme grad belaster miljøet.

Det er en indsats, som kræver mest mulig tid til de vigtige ting, og mindst mulig tid til administration og drift.

Emballageindustrien er ikke synderen

Selvom mikroplast i havene er et direkte resultat af for meget plastik, så er det forkert at sige, at emballage bærer hele skylden for denne udfordring. Den største udfordring i denne sammenhæng er ubetinget, at forbrugerne ikke i tilstrækkelig grad sørger for at genanvende deres affald. Effektiv genanvendelse af plast kan reducere mængden markant, men Rom blev som bekendt ikke bygget på én dag.

Det kræver en global indsats, hvis vi skal nå i mål med vores ambitioner på klimaområdet, og fordi vi desværre ikke har samme muligheder for affaldshåndtering i hele verden som vi har herhjemme, er det logisk at se på, hvordan vi kan producere bedre og mere miljørigtig emballage.

Det betyder selvfølgelig ikke, at denne nye emballage bare kan smides på gaden, men det kan måske betyde, at vi belaster miljøet mindre og derved gør en mærkbar forskel i klimaregnskabet.

Det er til vores alles bedste, at vi frigør tid til det, vi er bedst til og arbejder målrettet for at opnå vores ambitioner.

27/11 2018