Grakom holder årets andet netværksmøde

Plast er undertemaet, når kvalitetsnetværket den 15. maj holder sit andet møde om årets hovedtema: Printsubstrater

Netværket henvender sig til alle virksomheder, der arbejder med eller har interesse i label- og emballageproduktion. På møderne arbejdes der både med emner, som deltagerne finder aktuelle her og nu, og med gennemgående temaer. Hvor det gennemgående tema i 2017 var fødevaresikkerhed, så er temaet i 2018 printsubstrater.

På årets første møde drøftede deltagerne oplæg til struktur og systematik for, hvordan emnet printsubstrater skulle tilgås. Grakom havde udarbejdet et oplæg til en systematik og en struktur for, hvordan det komplekse felt kunne tilgås. Dels hvilke substrater skal indgå, og hvordan foretages en relevant gruppering, hvad er relevant at vide om disse substrater, og hvordan udvælger vi det, som vi skal vide, og sidst men ikke mindst hvilken struktur og systematik skal anvendes til at lagre den viden, der opnås til brug for netværkets deltagere efterfølgende.

Netværket besluttede, at temaet printsubstrater skulle tilgås under følgende overskrifter: 

 • Teknisk kvalitet - Med særlig vægt på indkøbs- og produktionskrav og anvendelse i markedet – fx brugs-, miljø- og sundhedskrav

 • Miljø og energi - Med særlig vægt på relevante data i forhold til indkøb, produktion og produkt, herunder de data der vil  være relevante i forhold til miljø- og energiberegninger af virksomhed og det færdige produkt

 • Cirkulærer forretningsperspektiver - Sammenhængen mellem det specifikke substrat og recirkulering/genanvendelse
   Markedskrav - Specifikke krav til kvalitet, sundhed og miljø, herunder også diverse certificeringer og mærker

Under disse overskrifter vil næste møde handle om print og tryksubstrater i forhold til plast og genbrugsplast. Der kommer to eksterne oplægsholdere, som vil give indblik i genanvendelse og produktion med genbrugsplast og de miljø- og energidata, der findes for plastsubstrater.

Næste netværksmøde afholdes tirsdag den 15. maj kl. 9.30-12.00 hos Grakom, Helgavej 26, 5230 Odense M.

Kort om netværket

Møderækken i 2018:
1. møde // 08.02.2018 // Print & tryksubstrater i et teknisk og miljømæssigt perspektiv
2. møde // 15.05.2018 // Print & tryksubstrater i et teknisk og miljømæssigt perspektiv // plast
3. møde // 06.09.2018 // Print & tryksubstrater i et teknisk og miljømæssigt perspektiv // papir
4. møde // 22.11.2018 // Print & tryksubstrater i et teknisk og miljømæssigt perspektiv // øvrige + ny EU-farvelovgivning og branchens egne forslag og tiltag 

Netværket er med til at beslutte mødeemnerne, og som deltager får I en adgang til netværkets eget dokumentkatalog hos Grakom, hvor materialer og oplæg fra alle møder bliver gemt. Derudover står Grakoms miljø- og konsulentafdeling løbende til rådighed med sparring og afklaring af relevante spørgsmål over telefonen.

-lipe

Læs om netværket her.

9/4 2018
 • BrochurerDOWNLOAD
 • Schur

  Schur

  Det kan mærkes overalt
 • Flexopack

  Flexopack

  BVM Pakkemaskiner
 • Grakom

  Grakom

  Brancheforeningen for Kommunikation, Design & Medieproduktion
 • RajaPack

  RajaPack

  5.500 emballageprodukter – Leveret indenfor 48/72 timer.
 • Antalis

  Antalis

  Industriemballage, maskiner og løsninger til produktion, transport og opbevaring
 • DS Smith

  DS Smith

  Emballageløsninger der optimerer jeres forsyningskæde
 • RPC Superfos

  RPC Superfos

  SuperLock er plastemballage, der op til tredobler holdbarheden for fødevarer
 • Bong

  Bong

  Læs mere om vores konvolut- og Propac emballagesortiment