Fem finalister i Project Plastic 2020

Fem finalister i Project Plastic 2020

Plastindustriens projekt hylder studerende, som viser, hvordan vi kan bruge plastmaterialer på nye og innovative måder. Samtidig samler og udbreder organisationen den viden,de studerende tilegner sig på universiteterne rundt omkring i landet. Prisen uddeles den 29. oktober

- Igen i år har vi modtaget nogle utrolig gode og innovative projekter. Derfor var det ikke en nem opgave at udvælge de fem, der er gået videre i finalen, fortæller Platindustrien i en pressemeddelelse.

Finalen afgøres på Plastic Engineering Day online konference den 29. oktober , og de fem i slutspurten er:

Computer vision-based auto-calibration system for Direct Light Processing printers
Projektets hovedfokus er at forbedre Direct Light Processing (DLP) i 3-D printere ved at automatisere kalibreringsprocessen – en metode inspireret af fotografering. Den automatiserede metode reducerer printerens driftsomkostninger, forlænger dens levetid og øger dens præcision. Det gør det muligt på hurtigere, billigere og mere fleksibelt vis at fremstille sprøjtestøbeforme, som ellers er omkostningstunge og krævende at producere. På den måde søger projektet at udvide de kommercielle muligheder ved sprøjtestøbning.
Diplomingeniørprojekt. Udarbejdet af: Mikkel Hansen og Aqqaluk Hans Sydel Møller, Mechanical Engineering, Danmarks Tekniske Universitet.

SORT-ER, Fulfilment of selected sustainable development goals in the plastic industry -finding a viable solution
I projektet udvikles et koncept kaldet SORT-ER, som har til formål at optimere den eksisterende polymer sorteringsmekanisme ved at udvikle et koncept, der muliggør simultan sortering af mere end to plasttyper. I projektet kombineres en ny sorteringsmekanisme med den eksisterende teknologi (MWIR-scanning) til at detektere sort plastaffald under sortering. Projektet adresserer det store potentiale i forbedre mulighederne for sortering af sort plast.
Bachelorprojekt. Udarbejdet af: Ann-Christin Kessler og Oliver Meier Stenger, Product Development and Innovation, Syddansk Universitet.

The handling and recycling of plastic waste in the rural areas of India
I projektet udvikles en flise af genanvendt plastaffald, som kan bruges til at bygning af eksempelvis tage, facader og fortove – alt afhængigt af landsbyens behov. Formålet er at skabe efterspørgsel på flisen og dermed det lokale plastaffald, således at plastaffaldet får en værdi og der skabes et marked for indsamling og sortering af plastaffaldet. I projektet er der fokus på at skabe en generisk løsningsmodel, som kan implementeres i andre lokalsamfund med lignende udfordringer.
Bachelorprojekt. Udarbejdet af: Sofie Stewart-Vaz Wallin og Victoria Margrethe Fabricius Grut, Design and Innovation, Danmarks Tekniske Universitet.

RackBox – Transporting TVs for service
I projektet er der opfundet et produktkoncept, som har til formål at hjælpe elektronikæder såsom Elgiganten, POWER og Bilka – og deres lagermedarbejdere og chauffører – ved at reducere brugen af engangsplast og forbedre arbejdsmiljøet. Produktet ved navn RackBox er udviklet til medarbejdere, der henter og pakker fjernsyn, som skal serviceres. Målet er at tilbyde en holistisk og langtidsholdbar løsning, som kan styrke detailkæders grønne profil, hjælpe med at reducere dårlige arbejdsstillinger for deres lageroperatører, skære ned på udgifterne til engangsemballage og reducere deres CO2-aftryk.
Specialeprojekt. Udarbejdet af: Thien Quang Tran og Anton Malmkjær Møller, Industrielt Design, Aalborg Universitet.

Genanvendelse som forandringsskaber – upcycling af plastik i flygtningelejr
Projektet tager udgangspunkt i en flygtningelejr i Vestuganda med mere end 110.000 flygtninge, hvor der i dag anvendes store mængder engangsplast, som ofte ender med at forurene efter brug. Projektet udspringer af nødhjælpsorganisationen Cares ambition om en klimavenlig flygtningelejr. I projektet er der udviklet et forslag til implementering af en mindre produktionsenhed til plastgenanvendelse. Ambitionen er at skabe incitament til at etablere en lokal indsamlings-, sorterings- og genanvendelsesmodel.
Bachelorprojekt. Udarbejdet af: Daniel Lilja Frykman, Nanna Nielsen, Marlene Schmidt Pedersen, Institut for Mekanisk Teknologi, Danmarks Tekniske Universitet.

-lipe

18/10 2020