Dansk cleantech virksomhed barberer 69% af plasticforbruget

Dansk cleantech virksomhed barberer 69% af plasticforbruget

Byggebranchen sviner. Og med stigende fokus på branchens ansvar i klimaproblematikken er det blevet endnu mere tydeligt, at der skal sadles om og gives plads til innovative, bæredygtige løsninger - både når det gælder materialer, arbejdsgange og holdning til affald

Da plasticdebatten for få år siden begyndte at rase globalt, erkendte ledelsen i danske WindowMaster, at den var nødt til at ændre virksomhedens adfærd, når det kommer til plastic. Og i det hele taget komme ind i klimakampen så hurtigt som overhovedet muligt.

Byggebranchen, som WindowMaster leverer løsninger til, var - og er - nemlig i stigende grad kommet i søgelyset som klimasynder. F.eks. har den grønne tænketank Concito konkluderet, at produktion af byggematerialer udgør 10-15% af den samlede udledning af drivhusgasser, og her er transport ikke medregnet 1).

- Vi ønsker bestemt ikke at være en del af de foruroligende statistikker, og derfor har vi lanceret en række initiativer, der kan mindste vores miljøfodspor. Vores succes med at reducere vores plasticforbrug har gjort os beviste om, at der er mange ting, man kan gøre anderledes og bedre, hvis vi blot investerer vores tid og kræfter i nye initiativer, siger administrerende direktør for WindowMaster, Erik Boyter.

Den markante reduktion af plastic blev en realitet for WindowMaster efter en intern undersøgelse af virksomhedens plasticforbrug. Her fandt man, at det var plastic fra produktemballage, der var den store synder, og at det faktisk kunne reduceres betragteligt.

Det skyldes, at WindowMaster's produkter meget sjældent står udenfor på en byggeplads, som det er tilfældet med andre byggematerialer, hvilket er årsag til den omfattende plasticemballering. De skal normalvis kunne tåle at stå ude i både regn og sne, og ofte i længere perioder ad gangen.

WindowMaster påbegyndte projektet med at reducere plastic i 2016, og i slutningen af 2018, var det lykkedes virksomheden at komme hele 69% af plastikforbruget til livs 2).

Foruden det plastic, der har emballeret pakkerne udefra, er WindowMaster desuden stoppet med at bruge de små "flamingo-peanuts", der normalvis ligger inde i pakker med skrøbeligt gods. Desuden har virksomheden fundet nye måder at pakke på, så flere enheder kan være i samme pakke. Dermed er både transport-udledninger og det fysiske pakkemateriale blevet nedbragt.

-hawin

 

1) https://concito.dk/files/dokumenter/artikler/bygningers_klimapaavirkning_endelig_270214.pdf

2) WindowMaster UN Global Compact report 2018

 

 

 

 

2/7 2019