Borgernes bud på behandling af plast

Borgernes bud på behandling af plast

Har man gode ideer om, hvordan vi bliver bedre til at genanvende plast eller undgå, at det ender i naturen som affald, så vil Miljø- og fødevareministeren gerne høre om dem. Esben Lunde Larsen opfordrer danskerne til at bidrage til den nationale plasthandlingsplan

Det skal styrke indsatsen mod de miljømæssige udfordringer forbundet med plast.

- Jeg håber, at vi får rigtig mange gode bud fra danskerne om, hvordan vi i fællesskab kan løse miljøudfordringen fra plast og blive bedre til at genanvende endnu mere plast, siger Esben Lunde Larsen.

- Hvis der er nogle derude, som brænder inde med gode idéer til hvordan vi løfter denne dagsorden, vil mit ministerium og jeg meget gerne høre fra dem. Plast er noget vi alle er i daglig kontakt med, og derfor er det vigtigt at få gode forslag fra både borgere, virksomheder, foreninger og andre, der kan bidrage til arbejdet med plasthandlingsplanen.

Buddene vil blive vurderet og indgå i et katalog, som bliver brugt til inspiration i arbejdet med den kommende plasthandlingsplan.

Forslag skal indsendes ved at udfylde formularen på   høringsportalen: www.mfvm.dk/miljoe/den-nationale-plasthandlingsplan

-lipe

12/2 2018