Arla Foods tester ny metode til genanvendelse af plastikaffald

Arla Foods tester ny metode til genanvendelse af plastikaffald

Fra forbrændingen til ny emballage: Plastik til osteproduktion får nyt liv i en ny, storstilet test udført sammen med den tyske partner Südpack. Ved at udnytte såkaldt pyrolyse kan plastikken blive til ny emballage i stedet for at blive sendt til forbrænding og dermed reducere behovet for ny plastik og CO2-udledningen

Del artiklen på

Rødkærsbro Mejeri producerer mozzarella. Meget af det. Osten skal modnes i særlige ostefolier i omkring to uger, og dermed har produktionen også et ret stort plastikforbrug. Folierne skal af fødevaresikkerhedsmæssige årsager være flerlags, men det betyder, at de ikke kan genanvendes i den mekaniske affaldssortering, der er standarden i Europa. Så indtil videre har den eneste mulighed været at sende plastikken til forbrænding.

I et forsøg på at opnå en bedre udnyttelse af plastikaffaldet, og som en del af Arlas arbejde med at øge genanvendelsesgraden for sin emballage og fjerne behovet for ny plastik, har andelsselskabet igangsat en test, hvor 80 tons plastik konverteres fra affald til ny emballage. Det sker i samarbejde med den tyske virksomhed Südpack, der producerer højkvalitetsfolier til emballage.

Pyrolyseprocessen forvandler plastikaffald til olie ved at udsætte det for høje temperaturer i et lukket miljø.

-I stedet for at sende vores ostefolier til forbrænding, hvor vi får en positiv éngangseffekt i form af energi, kan vi genanvende materialet og bruge det til at skabe ny emballage, som reducerer CO2-udledningen og behovet for ny plastik. Det lyder måske åbenlyst, men i den komplekse verden af genanvendelse, hvor mange afventer udviklingen, går vi forrest og ser dette som et spændende skridt på vejen mod fuldt ud genanvendelig emballage, siger specialist i bæredygtig emballage hos Arla Foods, Grane Maaløe.

Folierne bliver inden for kredsløbet
Selv hvis det var muligt at genanvende ostefolierne med mekanisk sortering, så findes der ikke på nuværende tidspunkt en løsning for at lade plastaffaldet fra osteproduktionen indgå som ny fødevareemballage. Og resultatet ville være, at materialet ville blive genanvendt som noget andet og forlade det kredsløb, det indgik i. Såkaldt downcycling.

-Med vores forarbejdningskapacitet på vores fabrik i Tyskland kan vi sikre, at folierne, Arla bruger til deres osteproduktion, ikke forlader kredsløbet, men i stedet genanvendes som ny fødevareemballage. Selvom et ton plastikaffald ikke giver et ton ny emballage, reducerer det behovet for ny plastik til emballage, og det viser vejen for yderligere investering i denne type infrastruktur, siger Dirk Hardow, områdeansvarlig hos Südpack.

Medregner man tabet af elektricitet og fjernvarme, man får ved at sende plastikaffaldet til forbrænding, og udledningen ved at køre materialet fra Danmark til Tyskland, viser udregningen stadig, at pyrolyse har en mindre udledning. Per ton plastikaffald håndteret på denne måde udledes der op til 50 procent mindre end ved at sende til forbrænding.

Arla og Südpack tester med 80 tons i 2023, inden de vurderer resultaterne.

-lipe

25/4 2023