Strategisk partnerskab om digitalisering af global fødevaresikkerhed

Strategisk partnerskab om digitalisering af global fødevaresikkerhed

Mettler-Toledo Product Inspection indgår nyt, brancheførende partnerskab med EVRYTHNG, pioneren bag Product Cloud. Partnerskabet tilbyder fødevareproducenter, detailhandlende og brandownere en sporbarheds- og rapporteringsløsning, der dækker hele fødevareproduktionen fra start til slut

Løsningen vil gøre det muligt at indsamle produktdata på samtlige punkter i værdikæden med henblik på synlighed, validering og realtidsindsigt. Fuld synlighed af alle produktdata vil bidrage til at opdage problemer med ingredienser og emballage tidligt i produktionsprocessen, hvilket fremmer sporbarheden frem til det præcise sted, hvor de produkter, der ikke lever op til standarderne, befinder sig på markedet med henblik på hurtig tilbagekaldelse.

De to selskaber, som samarbejder om projektet, befinder sig i en gunstig position til yderligere at fremme digitaliseringen inden for fødevaresikkerhed.

Det fælles tilbud bygger på Mettler-Toledos datastyringssoftware til enheder ProdX, som står for at overvåge og indsamle produktinspektionsoplysninger i realtid. Softwaren registrerer alle inspektionsaktiviteter fra Mettler-Toledos produktinspektionssystemer – ikke mindst metaldetektorer, røntgeninspektion, checkvejere og visionsinspektionsteknologier. Disse data kan integreres og modelleres i EVRYTHNG Product Cloud®, som tilbyder dataindsigt på et nyt niveau, hvilket styrker audit, rapportering og sporbarhed for fødevarer i brugsscenarier med flere interessentgrupper.

Alle stregkoder bliver opgraderet og interaktive
Integrationen mellem disse teknologier har rod i - og er i overensstemmelse med - de digitaliseringsprogrammer, der begynder at dukke op fra fødevaresikkerhedsorganer, f.eks. FDA's 'New Era of Smarter Food Safety" og GFSI's 'Race to the Top'.

EVRYTHNG var medarrangør af arbejdsgruppen for udvikling af GS1-standarder og har bidraget med væsentligt til modellen, der ligger til grund for udviklingen af GS1 Digital Link-standarden. Den opgraderer den traditionelle stregkode, som anvendes af to millioner producenter i dag, så alle produkter bliver smartphone-interaktive og forbundet til internettet.

Større gennemsigtighed giver mere underbyggede beslutninger
Fødevareproducenter får ikke kun garanti for, at deres produktdigitaliseringsindsats er i overensstemmelse med disse globale standarder, men kan også drage fordel af forbedret gennemsigtighed og sporbarhed af de produkter, de producerer, bedre underbyggede beslutninger, større automatisering og lavere driftsomkostninger.

-Den digitale omstilling inden for fødevareproduktion er uundgåelig. Det er et spørgsmål om, hvornår det sker, ikke om det sker, udtaler Rob Rogers, Senior Advisor Food Safety & Regulations hos Mettler-Toledo Product Inspection, og fortsætter:

-Vores mål er at hjælpe fødevareproducenter med at tage omstillingen til sig ved at gøre det så nemt som muligt for dem. De to primære faktorer, de skal tage hånd om helt fra starten, er indsamling af produktionsdata og evnen til enkelt og effektivt at anvende disse data til at forbedre fødevaresikkerheden og forsyningskædens ydeevne. Partnerskabet mellem Mettler-Toledo og EVRYTHNG handler om at udvikle og levere en robust og gennemprøvet infrastruktur, der kan håndtere disse værdifulde digitale data.

Niall Murphy, CEO for EVRYTHNG, siger:

-Det fantastiske ved vores partnerskab med Mettler-Toledo er, at det vil sætte fødevareproducenter i stand til ikke kun at forbedre deres præstationer i forhold til fødevaresikkerhed, men også til at udnytte digitaliseringen som et middel til at tage et kæmpe skridt ind i fremtiden.

-lipe

 

28/5 2021